Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 176/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 03/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Ban hành: 17/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 16/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 01/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 02/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 02/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 4889/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 4894/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 54/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 52/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 31/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 12/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Xác thực: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết