Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.233 văn bản: Công nghiệp
01

Công văn 326/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2022
02

Quyết định 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Xăng dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
03

Quyết định 11/QĐ-BCĐNNDK của Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
04

Công văn 358/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Ban hành: 15/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2022
05

Thông báo 17/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về các vấn đề liên quan đến việc bàn giao lưới điện 500 kV Thuận Nam -Vĩnh Tân do đơn vị tư nhân đầu tư sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận, quản lý vận hành

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
06

Kế hoạch 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi và phát triển ngành công nghiệp xây dựng Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
07

Quyết định 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
08

Công văn 162/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
09

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
10

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
11

Quyết định 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
12

Quyết định 65/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Thành lập 02-05 khu công nghiệp mới giai đoạn 2021-2025"

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
13

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
14

Quyết định 2270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của EVN

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
15

Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện năm 2022

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
16

​Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
17

Quyết định 74/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
18

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
19

Kế hoạch 307/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
20

Công văn 8362/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 25/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
Vui lòng đợi