Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.242 văn bản: Công nghiệp
01

Quyết định 28/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La

02
03

Quyết định 3446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Điền Trung tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước

04

Quyết định 2125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh tại Khu công nghiệp Gia Lễ

05

Quyết định 3385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khu tái định cư phục vụ di dân phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn (giai đoạn 1) để giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Luyện kim

06
07

Quyết định 3366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

08

Công văn 6504/BTC-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

09

Quyết định 1976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh dự toán chi không thường xuyên theo định mức sang dự toán chi thường xuyên theo định mức cho Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

10

Quyết định 2330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lớp bồi dưỡng Quản lý logistics, Phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển năm 2023 của Sở Công Thương

11

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

12
13
14
15

Quyết định 3425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hưng Mỹ Thọ thuê đất (Đợt 1) để Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

16

Quyết định 3311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu Trung Việt tại xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn

17

Quyết định 1929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy may mặc Đồng Lợi Quảng Nam

18

Công văn 6237/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh giá xăng dầu

19

Quyết định 2365/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

20

Quyết định 3159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ thương mại Phúc An tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh