Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Thông tư 34/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên

Ban hành: 11/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 27/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 4841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 3270/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 4600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 24/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 22/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết