Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 48/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 49/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 46/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2015/TT-BCT ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 4243/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 4244/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 31/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 4085/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 4086/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 40/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 37/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Sơn mở rộng

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 4006/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

Ban hành: 23/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 36/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

Xác thực: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết