Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Thông tư 20/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 105/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Chỉ thị 06/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 24/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 15/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 17/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Ban hành: 10/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 10/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 03/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 2703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 2265/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 3211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị định 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 2951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 2952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết