Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.136 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Công điện 5/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

02

Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An

03

​Kế hoạch 2575/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phát triển hạ tầng số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025​

04

Kế hoạch 238/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi quốc gia trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

05

Công văn 3094/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát động cuộc thi "Dữ liệu với cuộc sống-Data for life"

06

Kế hoạch 324/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

07

Kế hoạch 236/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025

08

Kế hoạch 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2023

09

Kế hoạch hành động 705/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10

Kế hoạch 321/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

11

Công văn 822/TTCS-TTTQ của Cục Thông tin cơ sở hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trong dịp Tết Trung thu năm 2023

12
13

Quyết định 2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn đoạn 2023 đến 2025

14

Quyết định 2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn đoạn 2023 đến 2025

15

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

16
17

Kế hoạch 308/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình năm 2023

18

Kế hoạch 150/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phát triển hạ tầng số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2025

19

Quyết định 1758/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân

20

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025