Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.678 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quyết định 1452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Nam

02

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

03

Quyết định 977/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

04

Kế hoạch 381/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024

05
06

Kế hoạch 248/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

07

Kế hoạch 4342/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đi thăm các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024)

08
09

Quyết định 966/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

10

Quyết định 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công nhận tác phẩm báo chí đạt Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII - năm 2023

11

Quyết định 1421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước giao năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Thông tin và Truyền thông

12

Quyết định 1291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

13

Công văn 754/VPB9 của Văn phòng Bộ Y tế về việc cung cấp báo giá hoạt động truyền thông

14

Quyết định 1292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Đoàn Kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ năm 2024

15

Quyết định 804/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024

16

Công văn 4059/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về cập nhật tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

17

Kế hoạch 178/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

18

Quyết định 1564/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện

19

Quyết định 26/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên bãi bỏ Chỉ thị 13/2012/CT-UBND ngày 21/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

20