Thuế - Phí - Lệ phí

Tìm kiếm
Thứ Bảy, 01/04/2023 | 15:34 GMT+7

Thuế

RSS Thuế

Phí

RSS Phí
Chi phí làm Sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền

Chi phí làm Sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền

Đất được giao không đúng thẩm quyền nghĩa có thể là đất do xã giao hoặc cơ quan, đơn vị giao cho công nhân viên. Đất được giao không đúng thẩm quyền có thể được cấp sổ và chi phí làm Sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền trong một số trường hợp tương đối cao.

Lệ phí

RSS Lệ phí

Hóa đơn

RSS Hóa đơn
Chứng từ là gì? Chứng từ gồm những loại nào?

Chứng từ là gì? Chứng từ gồm những loại nào?

Cùng với hóa đơn thì chứng từ là loại tài liệu không thể thiếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, chứng từ là gì, chứng từ gồm những loại nào và chứng từ có những nội dung gì?