Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 3.111 văn bản (1/156 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 1166/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn (2018-2020)

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 2357/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phát triển Vật lý để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 27/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Xác thực: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 07/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 318/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2025"

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 11/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xác thực: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 06/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 30/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1907/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu hồi Quyết định 1475/QĐ-BGDĐT ngày 17/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020"

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 831/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1484/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng chuyên gia về Trị giá hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa

Ban hành: 16/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 33/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025"

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết