Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.180 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Kế hoạch 205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Nghệ An

02

Quyết định 437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

03
04

Quyết định 777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Thị trấn Thạnh An 1, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

05

Quyết định 778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Trường Lạc, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

06

Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

07
08

Công văn 1248/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

09

Quyết định 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công nhận xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục năm 2022

10

Quyết định 575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công nhận xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục năm 2022

11

Quyết định 578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nam Định

12
13

Quyết định 399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT

14

Quyết định 344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

15

Quyết định 737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

16

Công văn 03/BGDĐT-HĐTTH của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (Hạng I) về việc triệu tập viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2023

17

Kế hoạch 70/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

18
19

Quyết định 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

20

Quyết định 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Mầm non Trúc Xanh, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia