Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.571 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
02

Công văn 2515/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
03

Quyết định 1949/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
04

Quyết định 1614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
05

Quyết định 422/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021"

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
06

Kế hoạch 557/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
07

Công văn 113/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường vận động đoàn viên Công đoàn nhà giáo, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
08

Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
09

Công văn 2453/BGDDT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo điều kiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
10

Công văn 188/CP-KGVX của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 141/2020/NĐ-CP

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
11

Quyết định 1266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
12

Công điện 551/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó với Bão số 2 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các địa phương đang tổ chức thi vào lớp 10 và chuẩn bị kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 12/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2021
13

Công văn 1729/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
14

Công văn 2440/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
15

Công văn 191/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các lực lượng tham gia kỳ thi vào 10

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
16

Công văn 2396/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2021
17

Quyết định 1415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
18

Quyết định 1842/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
19

Thông báo 337/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần 02

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
20

Quyết định 2561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới trong trường Trung học cơ sở ở Hà Nội do Tổ chức Adoptionscentrum Thụy Điển (ACS) - Văn phòng Dự án tại Hà Nội tài trợ

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
Vui lòng đợi