Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 10/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 4003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 3284/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng bàn "Người Giáo viên nhân dân" tranh giải "Báo Giáo dục và Thời đại" lần thứ XIV - 2018

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019

Ban hành: 24/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ban hành: 24/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 76/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 17/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 4940/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 4933/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III)

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 4932/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết