Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.892 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Thông báo 161/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp với Ban điều hành và các cơ quan thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

02

Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý

03

Quyết định 1410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng mở rộng Trường tiểu học và Trường trung học cơ sở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá

04

Quyết định 836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Thành phố Cần Thơ năm học 2024 - 2025

05

Thông báo 360/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2024

06

Quyết định 1122/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Đại học Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh), Trung Quốc

07
08
09

Quyết định 734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện

10

Quyết định 1113/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024

11

Thông báo 153/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

12

Công văn 99/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư

13

Quyết định 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

14

Quyết định 166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ​phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025​ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15

Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình

16

Quyết định 792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

17

Quyết định 410/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

18

Quyết định 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19

Quyết định 660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Tân Lập

20