Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Chỉ thị 138/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 69/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 22/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 41/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025"

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức hỗ trợ các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm và mức hỗ trợ chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 5625/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 42/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 10/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2782/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 5366/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 458/QĐ-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc phê duyệt Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết