CÔNG CỤ TÍNH TIỀN CHẾ ĐỘ THAI SẢN MỚI NHẤT 2023

Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động (bao gồm cả lao động nam và nữ) được hưởng khi tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Việc hiểu rõ cách tính tiền chế độ thai sản là rất quan trọng để người lao động có thể tự kiểm tra số tiền mà mình nhận được. Công cụ tính tiền thai sản của LuatVietnam sẽ giúp bạn nhanh chóng tính toán hoặc kiểm tra số tiền được nhận.

Chế độ hưởng
Lương đóng BHXH
Tiền lương đóng BHXH

Tiền lương đóng BHXH trong nhiều trường hợp không phải là lương thực nhận. Để biết chính xác có thể xem sổ BHXH hoặc tra cứu VssID hoặc tra cứu tại Website của BHXH Việt Nam:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu /Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

VNĐ
(Bình quân tiền lương đóng BHXH của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ chế độ thai sản)
BHXH tháng 1:
VNĐ
BHXH tháng 2:
VNĐ
BHXH tháng 3:
VNĐ
BHXH tháng 4:
VNĐ
BHXH tháng 5:
VNĐ
BHXH tháng 6:
VNĐ
Lương đóng BHXH trong 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ khám chế độ
Số con
Con
Tính tiền thai sản

Căn cứ pháp lý:

- Điều 30, Điều 31, Điều 34, Điều 38 và Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Quyết định 166/QĐ-BHXH.

- Mức lương cơ sở hiện đang áp dụng là 1,8 triệu đồng/tháng (theo Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP).

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC HƯỞNG VÀ CÁCH TÍNH TIỀN CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHI LAO ĐỘNG NỮ SINH CON

1. Điều kiện hưởng:

 • Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 • Hoặc nếu mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên, đồng thời phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

2. Thời gian nghỉ:

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

3. Cách tính tiền chế độ thai sản khi sinh con:

Tiền thai sản khi sinh con = Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con + Tiền trợ cấp thai sản

Trong đó:

Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con = 2 x Mức lương cơ sở x Số con

Tiền trợ cấp thai sản = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ chế độ x Số tháng nghỉ

4. Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm:

Trường hợp thông thường: Nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh.

Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai:

Nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh.

Và có thêm một trong các giấy tờ sau:

 • Trường hợp điều trị nội trú: Nộp bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
 • Trường hợp điều trị ngoại trú: Nộp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
 • Trường hợp phải giám định y khoa: Nộp biên bản giám định y khoa.

Bước 2: Nộp hồ sơ thai sản

Người lao động đang đóng BHXH nộp hồ sơ cho doanh nghiệp. Thời hạn nộp không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Sau đó, người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH trong 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ người lao động.

Người lao động đã nghỉ việc nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi cư trú và xuất trình sổ BHXH.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết chế độ thai sản.

Thời hạn giải quyết:

 • Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ doanh nghiệp.
 • Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động.

Người lao động có thể nhận tiền thai sản bằng một trong các hình thức sau:

 • Thông qua doanh nghiệp nơi mình đang làm việc.
 • Thông qua tài khoản cá nhân.
 • Trực tiếp nhận tại cơ quan nếu doanh nghiệp đã chuyển lại kinh phí cho cơ quan BHXH và trong trường hợp thôi việc trước khi sinh con mà không có tài khoản cá nhân.
 • Nhận qua người được ủy quyền hợp pháp để thực thủ tục hưởng chế độ thai sản.
loading
Vui lòng đợi