Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 01/02/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

02

Quyết định 3927/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của ngành Hải quan

Ban hành: 27/11/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2015

03

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 21/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2015

04

Thông tư 04/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra

Ban hành: 09/07/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

05

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/06/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

06

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07 (27/07/1947-27/07/2015)

Ban hành: 20/05/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

07

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm cho các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/05/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

08

Quyết định 616/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Ban hành: 11/05/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

09

Thông tư 05/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng; định mức sử dụng điện năng tại các kho, khu kỹ thuật; tiêu chuẩn, trang bị máy phát điện đối với các đơn vị, tổ chức thuộc lực lượng cơ yếu và doanh cụ trong phòng làm việc cơ yếu

Ban hành: 16/01/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

10

Lệnh 36/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

Ban hành: 09/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2015

11

Quyết định 2157/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Ban hành: 22/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

12

Quyết định 8044/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

Ban hành: 10/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

13

Quyết định 4447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư liên tịch 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an

Ban hành: 06/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

14

Quyết định 1262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Ban hành: 28/07/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

15

Quyết định 40/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân

Ban hành: 15/07/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

16

Quyết định 3777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/07/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

17

Quyết định 646/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 19/06/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

18

Quyết định 874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ

Ban hành: 06/06/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

19

Quyết định 312/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 1250/QĐ-BKHĐT ngày 10/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phân công công tác của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 13/03/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

20

Quyết định 238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014

Ban hành: 12/03/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014