Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 1.263 văn bản: Lĩnh vực khác
01

Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 25/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2010
02

Quyết định 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Nam Định

Ban hành: 11/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
03

Quyết định 249/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020"

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
04

Quyết định 332/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước để hỗ trợ cứu đói đầu năm 2010 cho tỉnh Yên Bái

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
05

Quyết định 145/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ từ thiện Ngã ba Đồng Lộc

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2010
06

Quyết định 228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Buôn Mê Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2010
07

Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
08

Quyết định 418/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
09

Chỉ thị 03/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
10

Quyết định 1779/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho các tỉnh để khắc phục hậu quả cơn bão số 11

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2009
11

Quyết định 1634/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt "Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em"

Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
12

Quyết định 1421/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
13

Quyết định 1095/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch và dự toán thực hiện Đề án "Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng Trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm" năm 2009

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
14

Thông tư 10/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
15

Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
16

Quyết định 813/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
17

Quyết định 101/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
18

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2015

Ban hành: 17/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2009
19

Quyết định 725/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Thanh tra Bộ

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
20

Quyết định 795/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Gas Việt Nam

Ban hành: 14/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
Vui lòng đợi