Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.479 văn bản: Doanh nghiệp
01

Kế hoạch 149/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
02

Công văn 3935/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2021

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
03

Thông báo 160/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19

Ban hành: 13/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
04

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
05

Nghị định 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
06

Thông tư 42/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2021
07

Công văn 2313/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2020 đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
08

Công văn 3692/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết 97/NQ-CP

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
09

Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ về việc xử lý miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
10

Quyết định 191/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động tại nơi lưu trú tập trung và ở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
11

Quyết định 192/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp tạm thời quản lý lao động và người nước ngoài ở lại/ở tạm, làm việc trong các nhà máy/doanh nghiệp và đi lại giữa nơi lưu trú tập trung và cơ sở sản xuất/doanh nghiệp để phòng chống covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
12

Công văn 3539/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Long Biên

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
13

Thông tư 37/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
14

Thông tư 36/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
15

Công văn 18313/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi phát mại tài sản đảm bảo là vốn góp

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
16

Công văn 1595/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp quản lý lao động làm việc tại các doanh nghiệp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
17

Công văn 18036/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc viết tắt địa chỉ doanh nghiệp

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
18

Công điện 680/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
19

Công văn 17323/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động cho thuê văn phòng, chi phí dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
20

Công văn 17151/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với các chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
Vui lòng đợi