Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.769 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 3084/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

02

Công văn 3087/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

03

Công văn 3086/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

04

Nghị định 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

05

Quyết định 3002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc xếp lại hạng doanh nghiệp đối với Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa

06

Quyết định 3737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện ảnh Hà Nội vào Tổng công ty Du lịch Hà Nội

07

Quyết định 690/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Kế hoạch sắp xếp lại và Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đến hết năm 2025"

08

Quyết định 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giấy phép môi trường của dự án “Dự án Nhà máy Exwin Việt Nam”

09

Công văn 5029/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp thủy sản

10

Nghị định 89/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp

11

Công văn 3035/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp

12

Công văn 3034/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

13

Công văn 3036/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

14

Thông báo 319/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

15

Nghị định 87/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá

16

Công văn 3002/TCT-KK của Tổng cục Thuế về tổ chức triển khai các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024 theo các Nghị định của Chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế

17

Công văn 4900/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát, quản lý việc đăng ký thành lập doanh nghiệp

18

Công văn 2992/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

19

Công văn 4899/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

20

Kế hoạch 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nhà ở xã hội, bến bãi đỗ xe, môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024"