Văn bản Luật An ninh trật tự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.947 văn bản: An ninh trật tự
01

​Kế hoạch 650/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức diễn tậ​p phương án Ứng phó sự cố cháy lớn tại Trụ sở liên cơ quan tỉnh Gia Lai năm 2023

02

Quyết định 270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

03

Kế hoạch 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

04

Kế hoạch 1522/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2023

05

Kế hoạch 360/KH-BYT của Bộ Y tế về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023

06

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

07
08

Công văn 677/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

09
10
11

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành "Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

12

Kế hoạch 149/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

13

​Kế hoạch 492/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ v​à công cụ hỗ trợ

14

Quyết định 132/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng

15
16
17

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

18

Kế hoạch 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm 2023

19
20