Văn bản Luật An ninh trật tự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.291 văn bản: An ninh trật tự
01

Báo cáo 658/BC-CP của Chính phủ về dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

02
03

Quyết định 1785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023

04

Thông báo 475/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

05

Công văn 9029/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về tham gia ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị về bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

06
07

​Kế hoạch 3188/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

08

Kế hoạch 4464/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật

09

Kế hoạch 861/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10

Kế hoạch 4386/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

11

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

12
13
14

Công văn 8698/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về xin ý kiến dự thảo Thông báo kết luận Hội nghị công tác phòng cháy chữa cháy

15

Quyết định 2153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thưởng tiền cho đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

16

​Kế hoạch 3035/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Dự án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17
18

Quyết định 5564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

19

Quyết định 1275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2023-2025

20

Thông báo 447/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền