Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 1.495 văn bản: An ninh trật tự
01

Báo cáo 408/BC-CP của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
02

Kế hoạch 3814/KH-BCÐDS của Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
03

Công văn 5666/SLĐTBXH-PCTNXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về tích cực triển khai vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện ma túy tự nguyện năm 2021

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
04

Thông tư 129/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
05

Công văn 7153/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
06

Công văn 10285/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai một số nhiệm vụ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
07

Quyết định 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
08

Kế hoạch 215/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
09

Quyết định 4252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
10

Kế hoạch 214/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
11

Công văn 3350/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021-2022

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
12

Quyết định 1462/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030"

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
13

Kế hoạch 213/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
14

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
15

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
16

Công văn 9704/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
17

Công văn 3051/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
18

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
19

Quyết định 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
20

Công văn 9363/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Công điện 1118/CĐ-TTg ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
Vui lòng đợi