Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 1.459 văn bản: An ninh trật tự
01

Công văn 2502/UBND-NCPC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Thông tư 150/2020/TT-BCA của Bộ Công an về quy định trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
02

Công văn 2612/BVHTTDL-BCĐDS của Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
03

Kế hoạch 2437/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các lực lượng phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố năm 2021

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
04

Kế hoạch 173/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
05

Công văn 3181/CHK-ANHK của Cục hàng không Việt Nam về thẩm định Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
06

Công văn 7134/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
07

Quyết định 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
08

Công văn 3000/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội năm 2021

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
09

Thông báo 424/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại buổi làm việc giữa Bộ Công an với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
10

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
11

Công văn 1805/ĐS-ANAT của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn đường sắt

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
12

Công văn 4658/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải bị các đối tượng hành hung ở tỉnh Gia Lai

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
13

Công văn 4563/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2021
14

Công văn 2151/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt phòng chống trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
15

Công văn 4493/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết 09 năm thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
16

Công văn 876/UBDT-DTTS của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
17

Công văn 2095/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thành phố

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
18

Quyết định 1023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
19

Nghị định 63/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
20

Công văn 6235/UBANHK-BGTVT của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia về việc tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn hàng không

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
Vui lòng đợi