Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 3620/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Kế hoạch 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 44/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 4243/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 4244/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 42/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Ban hành: 06/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1766/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại của Bộ Thông tin và Truyền thông đến năm 2020

Ban hành: 02/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững Thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020

Ban hành: 31/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 4085/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 4086/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 38/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 147/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 4006/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

Ban hành: 23/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

Xác thực: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 5507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 3877/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết