Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 1.456 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Quyết định 1178/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Ban hành: 19/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
02

Quyết định 734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2019
03

Quyết định 1552/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021

Ban hành: 29/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2019
04

Quyết định 84/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/04/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
05

Quyết định 1114/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
06

Quyết định 591/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất tiêu thụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 21/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
07

Quyết định 5113/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2018

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
08

Thông tư 42/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
09

Quyết định 4243/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
10

Quyết định 4244/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc

Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
11

Quyết định 2049/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai kết quả Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018

Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
12

Quyết định 1958/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ

Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
13

Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Ban hành: 03/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
14

Thông tư 02/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Ban hành: 27/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
15

Thông tư 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Ban hành: 26/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
16

Thông tư 22/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
17

Quyết định 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
18

Quyết định 538/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2968/QĐ-BCT ngày 18/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ

Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
19

Quyết định 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ

Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
20

Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 27/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
Vui lòng đợi
dma