Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế Đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 16/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Chỉ thị 723/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 122/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Phụ lục những công việc triển khai trong năm 2019 để thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 25/04/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 326/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2019 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 172/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 03/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

Ban hành: 19/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 94/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hành động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 09/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 15/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Ban hành: 03/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Ban hành: 01/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 4894/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 56/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 57/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Chỉ thị 06/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết