Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.429 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Công văn 772/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
02

Công văn 4015/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
03

Công văn 4016/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng thuế chống phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mía đường có xuất xứ từ Thái Lan

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
04

Thông báo 3995/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận cuộc họp về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quảng cáo

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
05

Kế hoạch 146/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
06

Công văn 3382/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
07

Thông tư 02/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
08

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại ban hành kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
09

Quyết định 705/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam

Ban hành: 06/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
10

Quyết định 1524/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
11

Công văn 3748/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
12

Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2021
13

Công văn 1692/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán, trao đổi, chuyển nhượng hoa lan đột biến

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
14

Công văn 2669/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
15

Công văn 3611/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và đánh giá sự phù hợp

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2021
16

Thông báo 135/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về kiến nghị của Tập đoàn Vingroup về chính sách khuyến khích sản xuất và kích thích người tiêu dùng sử dụng xe ô tô điện thân thiện môi trường

Ban hành: 29/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2021
17

Thông báo 133/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc và các vấn đề tồn đọng, cấp bách cần tập trung chỉ đạo của Bộ Công Thương

Ban hành: 29/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2021
18

Công văn 3594/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và đề xuất các giải pháp khôi phục, phát triển sản xuất và hoạt động thương mại

Ban hành: 29/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2021
19

Quyết định 1039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
20

Kế hoạch 133/KH-UBND của Ủy ban nhân Thành phố Hà Nội về kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn Thành phố năm 2021

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2021
Vui lòng đợi