Chuyên mục Biểu mẫu

Tìm kiếm
Thứ Bảy, 24/02/2024 | 23:38 GMT+7

Mẫu đơn

RSS Mẫu đơn
10 mẫu Bản cam kết được nhiều người sử dụng nhất 2024

10 mẫu Bản cam kết được nhiều người sử dụng nhất 2024

Đơn cam kết (Giấy cam kết) là văn bản được sử dụng nhằm cam kết thực hiện công việc nào đó theo thỏa thuận, đồng thời đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên thực hiện cam kết. Dưới đây là các Mẫu Đơn cam kết thuộc nhiều lĩnh vực được sử dụng phổ biến hiện nay.

Mẫu khác

RSS Mẫu khác

Mẫu giấy

RSS Mẫu giấy

Mẫu hợp đồng

RSS Mẫu hợp đồng

Mẫu tờ khai

RSS Mẫu tờ khai
Mẫu Tờ khai đăng ký thuế với cá nhân không kinh doanh 2024

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế với cá nhân không kinh doanh 2024

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đăng ký kinh doanh nhưng có doanh thu đến mức phải nộp thuế thì phải nộp thuế theo quy định. Dưới đây là mẫu Tờ khai đăng ký thuế với cá nhân không kinh doanh mới nhất và hướng dẫn cách điền.