Văn bản Luật Địa giới hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2018

02

Kế hoạch 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực 08 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và 02 tổ dân phố tập thể Bệnh viện 198

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

03

Nghị định 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

04

Thông tư 55/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Ban hành: 08/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

05

Thông tư 46/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Ban hành: 23/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

06

Quyết định 2680/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513) tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ban hành: 19/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

07

Nghị quyết 40/2017/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 19/06/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

08

Quyết định 874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" theo quy định tại Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

09

Quyết định 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 05/02/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2016

10

Quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 05/02/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2016

11

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 05/02/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2016

12

Quyết định 601/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 29/05/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

13

Quyết định 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 08/05/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

14

Thông tư 49/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

Ban hành: 22/08/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

15

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/05/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

16

Quyết định 222/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ban hành: 10/03/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

17

Nghị quyết 140/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các phường Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Thọ Xương, các xã Xương Giang, Dĩnh Kế và thành lập 3 phường Xương Giang, Dĩnh Kế, Đa Mai thuộc thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2014

18

Chỉ thị 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/12/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2014

19

Nghị quyết 139/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đak Đoa, xã Hneng, xã Kon Gang và xã Glar để mở rộng thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 29/12/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

20

Nghị quyết 134/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính các thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 29/12/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013