Văn bản Luật Địa giới hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 460 văn bản: Địa giới hành chính
01

Quyết định 2055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Số hóa hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

02

Quyết định 3205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

03

Nghị định 66/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

04
05

Kế hoạch 184/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

06

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2023)

07

Hướng dẫn 105-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2023)

08
09
10
11

Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12

Quyết định 302/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

13

Nghị quyết 728/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Long Khánh và xã Ngũ Lạc thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

14

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

15
16

Quyết định 3449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa

17

Quyết định 2685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Số hóa hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số tại thị xã Điện Bàn

18
19

Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu chính Phước Tân, tỉnh Tây Ninh

20

Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang