Tiêu chuẩn Việt Nam

Lọc theo:
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp-Yêu cầu chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12153:2018 Cá ngừ nguyên liệu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12104:2018 Vi sinh vật phân giải xenlulo-Xác định hoạt độ xenlulaza

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12196:2018 Công trình thủy lợi-Thí nghiệm mô hình vật lý sông

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12214-2:2018 ISO/IEC 14888-2:2008 và đính chính kỹ thuật 1:2015 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Chữ ký số kèm phụ lục-Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12214-1:2018 ISO/IEC 14888-1:2008 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Chữ ký số kèm phụ lục-Phần 1: Tổng quan

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-5:2018 ISO/IEC 18033-5:2015 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Thuật toán mật mã-Phần 5: Mật mã dựa trên định danh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-5:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 5: Cây dừa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12212:2018 ISO/IEC 17825:2016 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Phương pháp kiểm thử giảm thiểu các lớp tấn công không xâm lấn chống lại các mô-đun mật mã

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12188:2018 Máy nông nghiệp-Máy liên hợp thu hoạch lúa-Yêu cầu kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12211:2018 ISO/IEC 24759:2017 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Yêu cầu kiểm thử cho mô-đun mật mã

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12026:2018 ISO 17289:2014 Chất lượng nước-Xác định oxy hoà tan-Phương pháp cảm biến quang học

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8550:2018 Giống cây trồng-Phương pháp kiểm định ruộng giống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12028:2018 ISO 13166:2014 Chất lượng nước-Đồng vị urani-Phương pháp thử sử dụng quang phổ anpha

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11910:2018 Quy trình giám định, bình tuyển lợn giống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12027:2018 ISO 17690:2015 Chất lượng nước-Xác định xianua tự do có sẵn (pH 6) bằng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA), khuếch tán khí và đo dòng điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12031:2018 Phát thải nguồn tĩnh-Xác định các hợp chất hữu cơ trong khí thải bằng phương pháp sắc ký khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 Phân bón-Lấy mẫu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11219:2018 ISO 3633:2002 Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà-Ống và phụ tùng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018