Tiêu chuẩn Việt Nam

Lọc theo:
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp-Yêu cầu chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5107:2018 Nước mắm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12111:2018 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi-Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12154:2018 ISO/TS 19129:2009 Thông tin địa lý-Khung dữ liệu ảnh, ô lưới và phủ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12155:2018 ISO 19136:2007 Thông tin địa lý-Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12110:2018 Phòng cháy chữa cháy-Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12026:2018 ISO 17289:2014 Chất lượng nước-Xác định oxy hoà tan-Phương pháp cảm biến quang học

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8550:2018 Giống cây trồng-Phương pháp kiểm định ruộng giống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12028:2018 ISO 13166:2014 Chất lượng nước-Đồng vị urani-Phương pháp thử sử dụng quang phổ anpha

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11910:2018 Quy trình giám định, bình tuyển lợn giống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12027:2018 ISO 17690:2015 Chất lượng nước-Xác định xianua tự do có sẵn (pH 6) bằng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA), khuếch tán khí và đo dòng điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12031:2018 Phát thải nguồn tĩnh-Xác định các hợp chất hữu cơ trong khí thải bằng phương pháp sắc ký khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 Phân bón-Lấy mẫu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11219:2018 ISO 3633:2002 Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà-Ống và phụ tùng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-6:2018 ISO 5667-6:2014 Chất lượng nước-Lấy mẫu-Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu nước sông và suối

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-4:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 4: Hồ tiêu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-3:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 3: Điều

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12211:2018 ISO/IEC 24759:2017 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Yêu cầu kiểm thử cho mô-đun mật mã

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12188:2018 Máy nông nghiệp-Máy liên hợp thu hoạch lúa-Yêu cầu kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018