Tiêu chuẩn Việt Nam

Tìm kiếm Văn bản pháp luật Tiêu chuẩn Việt Nam, Văn bản pháp luật mới ban hành, Tra cứu văn bản Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư mới nhất

Lọc theo:
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11712:2017 Nhựa đường-Phương pháp xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571-16:2017 Thép hình cán nóng-Phần 16: Thép chữ H

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

03

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9802-5:2017 Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6)- Phần 5: Giao thức phát hiện đối tượng nghe multicast

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

04

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10567:2017 Dầm cầu thép-Liên kết bằng bu lông cường độ cao-Thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10568:2017 Bộ neo cáp cường độ cao-Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

06

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11194:2017 Bitum-Phương pháp xác định độ đàn hồi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

07

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10906-3:2017 Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6)-Sự phù hợp của giao thức-Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPv6

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11195:2017 Bitum-Phương pháp xác định độ ổn định lưu trữ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11392:2017 Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11766:2017 Giống cây lâm nghiệp-Cây giống mắc ca

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11767:2017 Giống cây lâm nghiệp-Giống cây mây nếp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11768:2017 Giống cây lâm nghiệp-Giống cây thảo quả

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11769:2017 Giống cây lâm nghiệp-Giống cây hồi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11777-5:2017 ISO/IEC 15444-5:2015 Công nghệ thông tin-Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000-Phần mềm tham chiếu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11777-10:2017 ISO/IEC 15444-10:2011 Công nghệ thông tin-Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000-Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiều

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11782:2017 Bê tông nhựa-Chuẩn bị thí nghiệm bằng phương pháp đầm lăn bánh thép

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11789:2017 ISO/IEC 19798:2007 Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in màu và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11777-9:2017 Công nghệ thông tin-Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000-Các công cụ tương tác, các giao thức và API

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11790:2017 Công nghệ thông tin-Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in ảnh điện đơn sắc và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11791:2017 ISO 630-5 Thép kết cấu-Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép chịu ăn mòn khí quyển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết