Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 7.827 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8234:2009 ISO/ASTM 51702:2004 Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma dùng để xử lý bằng bức xạ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8232:2009 ISO/ASTM 51607:2004 Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều thuận từ electron-alanin

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
03

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-1:2006 ISO 7240-1:2005 Hệ thống báo cháy - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37101:2018 Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12266:2018 ISO 19128:2005 Thông tin địa lý - Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9285:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12000:2018 ASTM F2617-15 Vật liệu polyme - Xác định định tính và định lượng crom, brom, cađimi, thủy ngân và chì bằng phép đo quang phổ tia X tán xạ năng lượng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11998:2018 ASTM D 5510-94 Chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa - Hướng dẫn lão hóa nhiệt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12257:2018 ISO 18604:2013 Bao bì và môi trường - Tái chế vật liệu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12661:2019 ASTM E 2201-2013 Các sản phẩm đốt than - Thuật ngữ và định nghĩa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12663:2019 Phương pháp chiết nhanh xác định sự rò rỉ khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự chiết phân đoạn, khuếch tán từ mẫu chất thải hình trụ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10884-1:2015 IEC 60664-1:2007 Phối hợp cách điện dùng cho thiết bị trong hệ thống điện hạ áp-Phần 1: Nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10899-2-2:2015 IEC 60320-2-2:1998 Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự-Phần 2-2: Bộ nối liên kết dùng cho thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12385:2018 Thực phẩm - Xác định hàm lượng cholesterol - Phương pháp sắc ký khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8230:2018 ISO/ASTM 51539:2013 Hướng dẫn sử dụng dụng cụ chỉ thị nhạy bức xạ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12532:2018 ISO/ASTM 51649:2015 Thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ chùm điện tử ở năng lượng từ 300 keV đến 25 MeV

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ-Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2019
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5084:2007 Chè - Xác định tro tan và tro không tan trong nước

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2019
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-1:2008 IEC 60721-1: 2002 Phân loại điều kiện môi trường-Phần 1: Tham số môi trường và độ khắc nghiệt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7114-1:2008 ISO 8995-1:2002 Ecgônômi-Chiếu sáng nơi làm việc-Phần 1: Trong nhà

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
Vui lòng đợi
dma