Tiêu chuẩn Việt Nam

Tìm kiếm Văn bản pháp luật Tiêu chuẩn Việt Nam, Văn bản pháp luật mới ban hành, Tra cứu văn bản Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư mới nhất

Lọc theo:
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5170:2018 Nước mắm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12111:2018 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi-Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12154:2018 ISO/TS 19129:2009 Thông tin địa lý-Khung dữ liệu ảnh, ô lưới và phủ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12155:2018 ISO 19136:2007 Thông tin địa lý-Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12110:2018 Phòng cháy chữa cháy-Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12026:2018 ISO 17289:2014 Chất lượng nước-Xác định oxy hoà tan-Phương pháp cảm biến quang học

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8550:2018 Giống cây trồng-Phương pháp kiểm định ruộng giống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12028:2018 ISO 13166:2014 Chất lượng nước-Đồng vị urani-Phương pháp thử sử dụng quang phổ anpha

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11910:2018 Quy trình giám định, bình tuyển lợn giống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12027:2018 ISO 17690:2015 Chất lượng nước-Xác định xianua tự do có sẵn (pH 6) bằng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA), khuếch tán khí và đo dòng điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12031:2018 Phát thải nguồn tĩnh-Xác định các hợp chất hữu cơ trong khí thải bằng phương pháp sắc ký khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 Phân bón-Lấy mẫu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11219:2018 ISO 3633:2002 Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà-Ống và phụ tùng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-6:2018 ISO 5667-6:2014 Chất lượng nước-Lấy mẫu-Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu nước sông và suối

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-4:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 4: Hồ tiêu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-3:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 3: Điều

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11712:2017 Nhựa đường-Phương pháp xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571-16:2017 Thép hình cán nóng-Phần 16: Thép chữ H

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9802-5:2017 Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6)- Phần 5: Giao thức phát hiện đối tượng nghe multicast

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10567:2017 Dầm cầu thép-Liên kết bằng bu lông cường độ cao-Thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết