01

Quyết định 1699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Luật Phòng, chống tham nhũng, số 36/2018/QH14

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, số 34/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Luật Cảnh sát biển Việt Nam, số 33/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Luật Chăn nuôi, số 32/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Luật Trồng trọt, số 31/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Luật Đặc xá, số 30/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn"

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Thông tư 14/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 39/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 38/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 40/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 97/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT Hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 02-30:2018/BNNPTNT Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản-Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11943:2018 ISO 14486:2012 Ván lát sàn nhiều lớp-Yêu cầu kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12182:2018 Quy trình sản xuất hạt giống ngô lai

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi