Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất tiền gửi từ 06/8/2020
Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất tiền gửi từ 06/8/2020

Mới đây, ngân hàng Nhà nước vừa có Thông báo về việc ban hành các Quyết định điều chỉnh lãi suất áp dụng với tiền gửi dữ trữ, tiền gửi bằng đồng Việt Nam.

Khi nào cán bộ, công chức bị đình chỉ công tác?
Khi nào cán bộ, công chức bị đình chỉ công tác?

Đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức là một biện pháp tạm thời áp dụng trong một số trường hợp cần thiết và có căn cứ pháp luật. Vậy, khi nào cán bộ, công chức bị đình chỉ công tác?

01

Quyết định 1756/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 11/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

02

Quyết định 1212/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 10/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

03

Thông tư 03/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"

Ban hành: 10/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

04

Nghị quyết 117/NQ-CP của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Ban hành: 10/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

05

Thông tư 74/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Ban hành: 10/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

06

Quyết định 3492/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 08/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

07

Thông tư 73/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

08

Quyết định 2092/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

09

Quyết định 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

10

Quyết định 3486/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2"

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

01

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Ban hành: 29/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

02

Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 29/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

03

Thông tư 07/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

04

Nghị quyết 115/2020/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

05

Thông tư 06/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

Quang cao
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi