Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022 - 2024
Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022 - 2024

Ngày 22/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2022/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024.

Lãi kép là gì? Vì sao lãi kép được ví như “kì quan thứ 8” của thế giới?
Lãi kép là gì? Vì sao lãi kép được ví như “kì quan thứ 8” của thế giới?

Albert Einstein - nhà khoa học nổi tiếng thế giới từng nói “Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Ai hiểu được nó từ đó sẽ kiếm được tiền, còn những ai không hiểu… sẽ phải trả giá cho nó". Vậy lãi kép là gì? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về lãi kép.

01

Quyết định 2594/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Bộ Y tế thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
02

Quyết định 2593/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hoạt động tổng thể của Bộ Y tế thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
03

Nghị định 69/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
04

Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
05

Quyết định 283/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Tòa án nhân dân

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
06

Quyết định 1904/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 đợt 4

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
07

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
08

Quyết định 1120/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
09

Quyết định 1119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
10

Thông tư 10/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
01

Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
02

Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
03

Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
04

Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
05

Thông tư 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 30/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2022/BTNMT Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Ban hành: 30/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 71:2022/BTNMT Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Ban hành: 30/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BQP Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS

Ban hành: 04/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 28/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
Quang cao
trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi