01

Nghị định 48/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Ban hành: 21/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 21/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1866/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 21 sinh phẩm chẩn đoán invitro được gia hạn số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 01

Ban hành: 19/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 497/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Thông tư 01/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ngành Thi hành án Quân đội

Ban hành: 05/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Ban hành: 02/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 13/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh

Ban hành: 08/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 05/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ban hành: 07/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 16/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 07/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11794:2017 Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự-Yêu cầu chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT Sữa tươi nguyên liệu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BCT An toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2017/BCT An toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11805:2017 Đường sắt đô thị-Hệ thống hãm-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi!