01

Quyết định 3756/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 3755/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các thành phần của Gói đỡ đẻ sạch

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 15/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Thông tư 43/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ban hành: 07/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 13/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 19/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt

Ban hành: 19/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 27/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 20/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5170:2018 Nước mắm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi!