Chính thức: Hà Nội cho học sinh nghỉ học đến hết 08/3
Chính thức: Hà Nội cho học sinh nghỉ học đến hết 08/3

Ngày hôm nay (28/02/2020), Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã có Công văn hỏa tốc số 660/UBND-KGVX về việc cho học sinh toàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020 nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng hợp các mẫu Giấy mời thường sử dụng nhất hiện nay
Tổng hợp các mẫu Giấy mời thường sử dụng nhất hiện nay

Mẫu Giấy mời thường được sử đụng để thông báo đến cá nhân, tập thể, tổ chúc đến dự các buổi họp lớp, dự tiệc, khai trương, đại hội, mời làm việc hay liên hoan …

01

Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 28/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

02

Quyết định 485/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 lĩnh vực Môi trường và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

03

Quyết định 301/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

04

Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

05

Quyết định 472/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đưa Trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

06

Quyết định 07/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

07

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 26/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

08

Quyết định 121/QĐ-BCĐGĐTP của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương năm 2020

Ban hành: 25/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

09

Quyết định 295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 25/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

10

Quyết định 50/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ

Ban hành: 25/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

01

Thông tư 01/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020

Ban hành: 14/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

02

Thông tư 02/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020

Ban hành: 22/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

03

Thông tư 03/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Ban hành: 22/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

04

Thông tư 90/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2020

05

Thông tư 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 27/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2019/BTNMT Dự báo, cảnh báo lũ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BCT An toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

Quang cao
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi