Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/11/2020)
Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/11/2020)

Ngày 25/11/2020 là ngày chính thức áp dụng các chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cơ cấu tổ chức, hành chính.

Doanh nghiệp bị phạt nếu hiệu quả kinh doanh quý 4 tăng mạnh?
Doanh nghiệp bị phạt nếu hiệu quả kinh doanh quý 4 tăng mạnh?

Một quy định mới tại Nghị định 126 hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 được nhiều doanh nghiệp quan tâm là nguy cơ bị phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi hiệu quả kinh doanh quý 4 tăng mạnh so với 03 quý đầu năm.

01

Chỉ thị 24/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
02

Quyết định 1886/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
03

Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
04

Quyết định 4886/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
05

Quyết định 3489/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” năm 2020

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
06

Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
07

Quyết định 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
08

Quyết định 4815/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn”

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
09

Quyết định 1812/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
10

Nghị quyết 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
01

Nghị quyết 1032/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng

Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
02

Thông tư 110/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
03

Thông tư 12/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
04

Thông tư 11/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia

Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
05

Quyết định 2070/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
Quang cao
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi