Hà Nội yêu cầu cập nhật dữ liệu tài sản công về nhà, đất, ô tô
Hà Nội yêu cầu cập nhật dữ liệu tài sản công về nhà, đất, ô tô

Ngày 23/9/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3122/UBND-KTTH về việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố.

Mẫu Phiếu tín nhiệm mới nhất 2022 và hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm
Mẫu Phiếu tín nhiệm mới nhất 2022 và hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm

Mẫu Phiếu tín nhiệm là mẫu phiếu được dùng để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức vụ cán bộ quản lý. Vậy, mẫu Phiếu tín nhiệm thế nào? Quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ra sao?

01

Nghị định 70/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
02

Quyết định 1140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
03

Quyết định 1136/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó bão số 4

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
04

Quyết định 1135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sóc Trăng, Nghệ An để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
05

Quyết định 1928/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Quản lý thị trường (Đề mục số 11, Chủ đề số 34)

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
06

Quyết định 1930/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
07

Quyết định 1919/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II theo phương thức đối tác công tư

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
08

Quyết định 1918/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
09

Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
10

Quyết định 727/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam

Ban hành: 24/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2022
01

Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
02

Nghị định 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
03

Thông tư 09/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
04

Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
05

Thông tư 19/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải

Ban hành: 26/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 30/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2022/BTNMT Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Ban hành: 30/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 71:2022/BTNMT Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Ban hành: 30/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BQP Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS

Ban hành: 04/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 28/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
Quang cao
trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi