Hà Nội: Hàng cắt tóc, quán ăn, uống mở cửa trở lại từ ngày mai
Hà Nội: Hàng cắt tóc, quán ăn, uống mở cửa trở lại từ ngày mai

Ngày 21/6/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1942/UBND-KGVX về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

Xe ô tô được phép chở quá bao nhiêu người?
Xe ô tô được phép chở quá bao nhiêu người?

Thông thường, chở quá số người quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ, chở quá mà không bị phạt. Cụ thể, xe ô tô được phép chở quá bao nhiêu người?

01

Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
02

Quyết định 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
03

Quyết định 974/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam"

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
04

Quyết định 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT)

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
05

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về việc mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam

Ban hành: 19/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2021
06

Quyết định 750/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam

Ban hành: 19/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2021
07

Quyết định 2995/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
08

Nghị định 59/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2021
09

Quyết định 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2021
10

Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
01

Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2020
02

Thông tư 02/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
03

Thông tư 03/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
04

Thông tư 18/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
05

Quyết định 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
Quang cao
Quang cao
trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi