Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.641 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 3740/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
02

Công văn 1891/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo hợp đồng gia công lại

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
03

Thông tư 27/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2021
04

Công văn 1817/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất khẩu thuyền buồm Julie

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
05

Công văn 1783/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
06

Công văn 1784/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
07

Công văn 1635/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
08

Công văn 1643/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
09

Quyết định 1062/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
10

Công văn 1620/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
11

Công văn 1612/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
12

Công văn 1604/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
13

Công văn 1589/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
14

Công văn 1591/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giám sát hàng hóa tại cảng biển

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
15

Công văn 1578/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
16

Quyết định 1182/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
17

Công văn 1580/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
18

Công văn 1528/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
19

Công văn 1561/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
20

Công văn 1503/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
Vui lòng đợi