Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Thông tư 27/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 2736/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 2666/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 2665/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 2664/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 2525/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho kho chứa hàng miễn thuế

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 22/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1459/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị định 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 2270/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Chỉ thị 06/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Xác thực: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Phước Tân, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu chính

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 2926/QĐ-BNN-CBTTNS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án "Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản"

Ban hành: 23/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Xác thực: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết