Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.425 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 7594/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
02

Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
03

Công văn 1658/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tham gia ý kiến bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2020
04

Chỉ thị 8141/CT-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
05

Công văn 6487/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
06

Công văn 7413/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
07

Công văn 7414/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Giấy giặt

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
08

Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
09

Công văn 7415/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
10

Công văn 7420/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hóa đơn hàng hóa xuất khẩu

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
11

Công văn 7390/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
12

Công văn 7391/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng sử dụng hoàn toàn bằng tay

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
13

Thông tư 100/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
14

Công văn số 7345/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
15

Công văn số 7339/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
16

Công văn 8352/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
17

Công văn 7346/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
18

Công văn 16982/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc lập hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt

Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
19

Công văn 7236/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc đối với Thông báo kết quả phân loại 5371, 5372/TB-TCHQ ngày 14/8/2020

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
20

Công văn 7216/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
Vui lòng đợi