Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Thông tư 01/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 47/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 55/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 38/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 51/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 122/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 3620/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 48/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 2183/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 2190/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 44/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 3445/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Yêu cầu năng lực lĩnh vực Chống buôn lậu

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 2043/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Ban hành: 06/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1766/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại của Bộ Thông tin và Truyền thông đến năm 2020

Ban hành: 02/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 39/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 38/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết