Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 2.221 văn bản (1/112 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 1993/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1925/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan)

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1920/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan)

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1810/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 2061/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục nhập khẩu lúa mì từ Ucraina

Ban hành: 05/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1723/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Yêu cầu năng lực lĩnh vực kiểm tra sau thông quan

Ban hành: 05/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Kế hoạch 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 29/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc nhập khẩu, tái nhập khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Xác thực: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 24/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1506/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thu hẹp kho ngoại quan

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 1509/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1503/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1484/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng chuyên gia về Trị giá hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa

Ban hành: 16/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 14/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1445/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

Ban hành: 10/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Xác thực: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1394/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan

Ban hành: 03/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết