Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.216 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Quyết định 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
02

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Ban hành: 21/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
03

Công văn 6129/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Engine ECU

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
04

Nghị định 111/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
05

Công văn 6115/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
06

Quyết định 2350/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
07

Công văn 6093/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc lấy mẫu thép hình chữ H, I

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
08

Công văn 6068/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu

Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
09

Công văn 6087/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP

Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
10

Công văn 6050/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC

Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
11

Thông báo 330/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác

Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
12

Công văn 6040/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê

Ban hành: 14/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
13

Công văn 6025/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế hàng nhập khẩu để viện trợ không hoàn lại cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 14/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
14

Công văn 6002/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 11/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
15

Công văn 6001/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 11/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
16

Công văn 5918/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phế liệu tồn đọng

Ban hành: 09/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
17

Công văn 5929/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 09/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
18

Công văn 5882/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
19

Công văn 5864/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
20

Công văn 81088/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ

Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
Vui lòng đợi