Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 2.205 văn bản (1/111 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 24/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1506/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thu hẹp kho ngoại quan

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1509/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1484/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng chuyên gia về Trị giá hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa

Ban hành: 16/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 14/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1445/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

Ban hành: 10/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1394/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan

Ban hành: 03/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 09/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 27/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 20/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

Ban hành: 26/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1316/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng máy vi tính chuyên dùng, máy in chuyên dùng trong hệ thống hải quan

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Kế hoạch 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị định 53/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 06/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 06/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về

Ban hành: 04/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 05/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa

Ban hành: 03/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 04/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

Ban hành: 02/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 03/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 10/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ban hành: 01/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết