Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Thông tư 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Ban hành: 06/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 39/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 38/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 4020/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định cơ quan kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 3922/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 95/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 17/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 2988/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 2804/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 2803/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng hoạt động kho ngoại quan

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 27/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 2736/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 2718/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2666/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 2665/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 2664/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết