VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 55.131 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Cơ quan ban hành arow
  01

  Quyết định 1529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030

  02
  03

  Quyết định 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Nhà tập luyện thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

  04

  Quyết định 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Di dân thành lập bản mới giáp biên Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng

  05

  Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ

  06
  07
  08

  Quyết định 59/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 03 năm (2023-2025)

  09

  Quyết định 1874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  10

  Quyết định 1515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn

  11

  Quyết định 1519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Bản Lải, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

  12

  Quyết định 2283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trụ sở làm việc của Trung tâm Quản lý giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải

  13

  Quyết định 1510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư trang thiết bị Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường

  14

  Công điện 27/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Công điện 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

  15

  Quyết định 2265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  16

  Quyết định 1511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Văn Quan

  17

  Quyết định 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

  18

  Quyết định 2272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

  19

  Quyết định 3018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

  20

  Quyết định 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt nội dung, dự toán thực hiện Quản lý bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2023 tại Vườn Quốc gia Sông Thanh