Văn bản Ủy ban nhân dân

Văn bản Ủy ban nhân dân, Văn bản hướng dẫn của UBND Tỉnh, Thành phố, Quyết định, công văn hướng dẫn của UBND Tỉnh, Huyện

Tìm thấy 11.835 văn bản (1/592 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 13/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 13/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2018

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 09/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 09/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Kế hoạch 58/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Ban hành: 09/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa

Ban hành: 08/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 07/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 05/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 05/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện

Ban hành: 05/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và ban hành Quy chế tuyển chọn và Nhiệm vụ thiết kế cấu trúc cầu Tứ Liên

Ban hành: 02/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Ban hành: 02/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 02/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 02/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Kế hoạch 55/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 02/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết