VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 69.440 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Cơ quan ban hành arow
  01

  Quyết định 1006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp

  02

  Quyết định 1009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt nội dung, hình thức, cách thức xác định kết quả kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

  03

  Quyết định 3248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công

  04
  05

  Kế hoạch 2325/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  06
  07

  Quyết định 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La bãi bỏ Quyết định 27/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Sơn La

  08
  09
  10

  Quyết định 1189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

  11

  Công văn 144/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai nội dung kế hoạch Hội thi trực tuyến, chủ đề “Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống – vững bước phát triển”

  12

  Quyết định 2603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  13

  Quyết định 2591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực số 7, thuộc Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

  14
  15

  Quyết định 2592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn (diện tích mỏ 4,0 ha)

  16

  Quyết định 2585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án nhà máy kết cấu thép tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn

  17

  Quyết định 3204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

  18

  Quyết định 998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc bổ nhiệm trọng tài viên lao động và thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Thái Bình

  19
  20

  Kế hoạch 160-KH/TU của Tỉnh ủy Đắk Nông triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới