Văn bản Ủy ban nhân dân

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 14/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

02

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 13/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

03

Quyết định 4304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

04

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý

Ban hành: 13/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

05

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 13/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

06

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ban hành: 12/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

07

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 09/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

08

Quyết định 4268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

09

Quyết định 4267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

10

Quyết định 4263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

11

Quyết định 4226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

12

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

13

Công văn 3376/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện Kế hoạch 208/KH-UBND ngày 14/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Ban hành: 07/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

14

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 06/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

15

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 05/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

16

Công văn 3347/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ban hành: 05/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

17

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phân cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 05/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

18

Quyết định 3258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 02/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

19

Quyết định 4142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Ban hành: 02/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

20

Quyết định 4132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019