Văn bản Ủy ban nhân dân)

Văn bản Ủy ban nhân dân, Văn bản hướng dẫn của UBND Tỉnh, Thành phố, Quyết định, công văn hướng dẫn của UBND Tỉnh, Huyện

Tìm thấy 11.804 văn bản (1/591 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Kế hoạch 137/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Kế hoạch 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Kế hoạch 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Kế hoạch 136/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Công văn 2677/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 2950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 2952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 2953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 2954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Kế hoạch 133/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 2858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 11/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Kế hoạch 131/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong phát triển hệ thống nước sạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Ban hành: 11/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Công văn 2576/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế

Ban hành: 08/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết