Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 23/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2018 để tổ chức hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 07/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 38/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 22/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 21/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 24/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 20/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát các hệ thống thanh toán

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1403/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Chuẩn trao đổi dữ liệu giữa hệ thống của Tổng cục Thuế và Ngân hàng thương mại, Đơn vị trung gian thanh toán đáp ứng nộp thuế điện tử bằng hình thức nộp qua Internet Banking

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018 (kinh phí sự nghiệp)

Ban hành: 29/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 19/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1052/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 18/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Xác thực: 21/08/2018

Hiệu lực: Đã biết