Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 272 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
01

Công văn 469/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
02

Lệnh 03/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
03

Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14

Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
04

Nghị định 91/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Ban hành: 12/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2013
05

Công văn 4792/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi Quy định công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban hành: 03/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2010
06

Công văn 6116/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại tại Dự án Hồ chứa nước Sông Ray, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 27/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2010
07

Công văn 6097/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng về đất đai ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 27/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2010
08

Công văn 217/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đơn khiếu nại của một số sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 12/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
09

Công văn 27/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại của Công ty Yên Phú

Ban hành: 05/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
10

Công văn 7361/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính vướng mắc về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu S

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2010
11

Công văn 721/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Ban hành: 15/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
12

Thông tư 06/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Ban hành: 07/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
13

Công văn 5447/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế xe máy nhập khẩu

Ban hành: 10/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
14

Công văn 5458/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế thép lá nhập khẩu

Ban hành: 10/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
15

Công văn 5469/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trình tự khiếu nại

Ban hành: 22/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
16

Công văn 4961/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại GTT

Ban hành: 24/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
17

Công văn 1562/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thời hiệu giải quyết khiếu nại

Ban hành: 25/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
18

Nghị quyết 746/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích điểm c khoản 2 điều 241của Luật Thương mại

Ban hành: 28/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
19

Nghị định 89/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

Ban hành: 07/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
20

Chỉ thị về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 25/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi