Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 3.418 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
02

Quyết định 2201/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
03

Công văn 7829/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Hương Sơn - An Phú thuộc huyện Mỹ Đức

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
04

Quyết định 3700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Báo Màn ảnh Sân khấu vào Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
05

Quyết định 2175/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
06

​Quyết định 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
07

Thông báo 2590/TB-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
08

Công văn 7240/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
09

Công văn 7242/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến đối với Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
10

Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
11

Công văn 3063/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
12

Quyết định 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
13

Công văn 2539/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo điện Đức Ông thuộc di tích đền Trung, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
14

Quyết định 2148/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án ban hành Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
15

Quyết định 2139/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
16

Quyết định 1230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
17

Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
18

Quyết định 1723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
19

Công văn 942/UBDT-ĐPI của Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
20

Công văn 508/SDL-QLCSLT của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, diễn biến mới

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
Vui lòng đợi