Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn"

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 30/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 6105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận khu du lịch cấp Thành phố đối với khu du lịch suối khoáng Tản Đà

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 34/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao

Ban hành: 02/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 56/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 22/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Ban hành: 22/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 32/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết