Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/09/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 29/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 28/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về việc quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Công điện 05/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 19/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030"

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị định 126/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 20/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 27/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 3381/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 3325/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị định 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết