Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.943 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 301/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể Thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam

02
03

Quyết định 740/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ

04

Quyết định 291/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023)

05

Kế hoạch 1713/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thu hút và đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới

06

Công văn 1248/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

07

​Kế hoạch 657/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn m​ới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 - 2025

08
09

Quyết định 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công nhận xã Kim Thái, huyện Vụ Bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa năm 2022

10
11

Kế hoạch 70/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

12

Kế hoạch 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động mừng Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023

13

Quyết định 1648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

14

Quyết định 343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

Quyết định 728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023

16

Quyết định 318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17

Quyết định 699/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung điểm di tích tại Điều 1 Quyết định 993-QĐ ngày 28/9/1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thông tin, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia

18

Quyết định 678/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc

19

Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

20

Quyết định 537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh, lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên