Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Kế hoạch 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản

Ban hành: 14/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Ban hành: 25/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch"

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng

Ban hành: 17/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Kế hoạch 22/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019-2021

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025"

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện và mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 4920/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án "Rà soát chuyển một số dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch không nhất thiết Nhà nước phải thực hiện cho doanh nghiệp và tổ chức xã hội đảm nhiệm”

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 7)

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết