Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.371 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01
02
03

Kế hoạch 141/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2024

04

Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05

Quyết định 791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò cao NX3 (Lò cao kháng chiến Hải Vân), huyện Như Thanh

06

Công văn 57/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố

07

Công văn 58/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về hưởng ứng "Lễ Hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh" lần 10 năm 2024

08

Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới

09

Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Nghị định 19/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

11
12

Quyết định 427/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI

13

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024

14

Quyết định 190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

15

Quyết định 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

16

​Quyết định 111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

17

Quyết định 335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Quyết định 377/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống - Lễ hội Đom Lơng Néak Tà của người Khmer - Tỉnh Trà Vinh

19

Quyết định 378/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống - Lễ hội đua thuyền xã Tịnh Long - Xã Tịnh Long, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

20

Quyết định 391/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tập quán xã hội và tín ngưỡng - Lễ cúng thần rừng (Yang Brê) của người Mạ - Thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông