Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.322 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01
02

Quyết định 2956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi ủy quyền địa phương quản lý, đợt 1 năm 2024

03

Nghị quyết 85/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

04
05

Quyết định 38/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh

06
07

Quyết định 928/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ban hành Quy chế hoạt động sáng kiến Tổng cục Thuế

08

Quyết định 22/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

10

Quyết định 2771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

11

Quyết định 1647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

12
13

Quyết định 1523/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt danh mục đặt hàng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2026

14

Quyết định 1587/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng cục Hải quan năm 2025

15

Quyết định 1619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

16

Quyết định 3407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội

17
18

Quyết định 1535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán đề tài khoa học và công nghệ "Phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình" về tư tưởng chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam"

19

Công văn 3150/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7

20