Từ 01/01/2019, 10 Luật và 02 Nghị quyết của Quốc hội sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung đáng chú ý, như: Tố cáo nặc danh sẽ được tiếp nhận, xử lý; Tăng kịch khung thuế môi trường với xăng, dầu...

Hàng loạt chính sách mới như: Điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH; Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc có kế toán trưởng… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 02/2019.

Năm 2019, chỉ còn 3 trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội

Năm 2019, chỉ còn 3 trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội

Các doanh nghiệp hiện nay vẫn còn một số ít người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội. Bài viết dưới đây tổng hợp các trường hợp không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật hiện hành. 

Bảo hiểm chi trả thế nào khi bị tai nạn giao thông?

Bảo hiểm chi trả thế nào khi bị tai nạn giao thông?

Khi bị tai nạn giao thông, chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm bắt buộc có thể được bồi thường thiệt hại từ doanh nghiệp bảo hiểm. Theo quy định, khi nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường thì doanh nghiệp bảo hiểm chi trả thế nào?