Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 08/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 09/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý cây xanh đô thị

Xác thực: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Ban hành: 07/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 4676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng Thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trình tự thanh, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu

Ban hành: 29/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1052/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 03/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết