Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Ban hành: 13/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 244/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Chỉ thị 557/CT-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng

Ban hành: 25/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 140/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động viễn thám

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 35/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác quỹ đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 28/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 32/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 31/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 30/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 33/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết