Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 5.149 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Công văn 1062/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án "Quản lý nước bền vững Phú Quốc", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
02

Công văn 5134/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép thăm dò quặng titan sa khoáng tại tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
03

Công văn 7906/VP-ĐT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1432/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
04

Công văn 4715/BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định 66/2021/NĐ-CP

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
05

Quyết định 1475/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025"

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
06

Chỉ thị 43/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
07

Thông báo 204/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an toàn đê điều tại Hà Nội

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
08

Quyết định 510/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
09

Công văn 2361/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
10

Thông báo 464/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại buổi kiểm tra công tác vận hành Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
11

Công văn 4119/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
12

Quyết định 1450/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nâng công suất Nhà máy sản xuất dây cắt kim loại cao cấp Bedra” tại Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
13

Quyết định 3321/QĐ-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
14

Công văn 2461/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
15

Kế hoạch 172/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
16

Quyết định 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
17

Công điện 02/CĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc ứng phó với cơn bão số 3 trên biển Đông

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
18

Quyết định 1432/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
19

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân, trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
20

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
Vui lòng đợi