Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.941 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01
02
03

Quyết định 59/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 03 năm (2023-2025)

04

Quyết định 3376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn từ (125+250) MVA lên (2x250) MVA

05

Quyết định 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Đại Thắng của Doanh nghiệp tư nhân Đăng Trà

06

Quyết định 1498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng

07

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08

Quyết định 1029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp Giấy phép môi trường

09

Quyết định 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giấy phép môi trường

10

Quyết định 1970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam

11

Quyết định 1483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

12

Quyết định 1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát xây dựng tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân (khu 2), tỉnh Bình Thuận

13

Quyết định 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

14
15

Quyết định 3348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc kho bạc Nhà nước Nông Cống, Thanh Hóa của Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

16

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17
18

Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

19

Quyết định 1406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

20

Quyết định 1982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản đá xây dựng khu vực Núi Dây 2 tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận