Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 4.953 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quyết định 636/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
02

Công điện 568/CĐ-TCLN-KL của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
03

Quyết định 865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
04

Công văn 1218/SNNPTNT-TL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
05

Quyết định 185/QĐ-PCTT-ƯPKP của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc ban hành Tiêu chí chấm điểm "Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu" thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020-2025

Ban hành: 10/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
06

Công văn 3045/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương

Ban hành: 08/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2021
07

Kế hoạch 1378/KH-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
08

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
09

Công văn 2077/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
10

Công văn 2952/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
11

Công văn 1161/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021; Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
12

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
14

Công văn 1758/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
15

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
16

Quyết định 836/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 2495/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ben biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
17

Thông báo 93/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Ban hành: 03/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
18

Công văn 2864/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
19

Công văn 1993/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị các Bộ báo cáo việc triển khai thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
20

Quyết định 1934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
Vui lòng đợi