Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 4.826 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Công văn 1046/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
02

Quyết định 305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
03

Thông báo 14/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
04

Công văn 265/TTg-NC của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
05

Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021-2025)

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
06

Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Cà Mau”

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
07

Quyết định 214/QĐ-BCH của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
08

Công văn 823/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
09

Công văn 414/ĐCKS-ĐC của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phối hợp thực hiện Đề án "Điều tra đánh giá antimon và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc"

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
10

Quyết định 1355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
11

Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
12

Công văn 1135/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
13

Quyết định 216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2021
14

Công văn 1108/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
15

Công văn 200/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
16

Công văn 739/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2021
17

Nghị định 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Ban hành: 10/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2021
18

Công văn 456/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường trong dịp Tết Âm lịch năm 2021

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
19

Công văn 672/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Âm lịch năm 2021

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2021
20

Công văn 4859/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế bảo vệ môi trường

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
Vui lòng đợi