Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.692 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01
02

​Kế hoạch 2810/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2050​

03

Quyết định 2318/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bãi bỏ, sửa đổi bổ sung danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường và lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

04

Quyết định 4234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng mới sân vận động xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh của Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận

05

Quyết định 3323/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

06

Quyết định 532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trường trung học cơ sở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ”

07

Quyết định 3289/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

08

Quyết định 526/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trụ sở Công an huyện Quế Võ (Giai đoạn 1); Hạng mục: San nền, cổng, tường rào, đền bù giải phóng mặt bằng”

09

Quyết định 1200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu phía Bắc - Thuộc khu dân cư số 1 xã Chu Điện”

10

Quyết định 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác đất sét gạch tại khu Dộc Đầm, Trại Cũ, thôn Liên Phong, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang”

11

Quyết định 3290/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá granit khu vực Hòn Giồ 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

12
13

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14

Công văn 7155/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

15

Quyết định 518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ, văn phòng và cứu nạn, cứu hộ giao thông”

16
17

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nam Định

18
19

Quyết định 4067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (diện tích mỏ 7,2 ha)

20