Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 4.655 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Thông báo 392/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
02

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
03

Chỉ thị 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
04

Quyết định 5354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quyết định 2607/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
05

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
06

Công văn 6750/BTNMT-TTr của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2)

Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
07

Quyết định 2676/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (lần 2)

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
08

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2020
09

Quyết định 5322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Bùi trên địa bàn xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
10

Quyết định 5323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Đáy trên địa bàn các xã: Phú Nam An, Hòa Chính, huyện Chương Mỹ

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
11

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
12

Quyết định 5321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Bùi, sông Đáy trên địa bàn xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
13

Quyết định 5324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Đáy trên địa bàn xã Viên An, huyện Ứng Hòa

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
14

Công văn 9975/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
15

Quyết định 3016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
16

Quyết định 1930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
17

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2020
18

Quyết định 2664/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
19

Công văn 9877/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
20

Quyết định 1913/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung và Tây Nguyên

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
Vui lòng đợi