Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 5.328 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quyết định 1738/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các Bộ, cơ quan, địa phương phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong mùa mưa bão

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
02

Công văn 567/MT-LĐ của Cục Quản lý Môi trường Y tế về việc tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
03

Công điện 1388/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó mưa lũ khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Ban hành: 17/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
04

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
05

Công văn 10824/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
06

Công điện 1584/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế chủ động ứng phó với bão số 8 và mưa lũ

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
07

Công điện 1111/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc chủ động ứng phó với bão số 8

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
08

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
09

Công điện 1337/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
10

Công điện 06/CĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc ứng phó với bão Kompusa trên biển Đông

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
11

Công điện 05/CĐ-BCH của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội về ứng phó với cơn bão số 8

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
12

Công văn 10872/VP-ĐT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
13

Công điện 4389/CĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc chủ động phòng chống, ứng phó với bão số 8

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
14

Công điện 1097/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão gây ra mưa lũ lớn

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
15

Quyết định 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
16

Quyết đinh 1701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu Thành phố Cần Thơ” vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
17

Công văn 10838/VP-ĐT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác xử lý rác, xử lý nước rác tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
18

Công điện 4/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chủ động ứng phó với bão, mưa lũ

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
19

Công điện 1323/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với bão, mưa lũ

Ban hành: 10/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
20

Công điện 4358/CĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc chủ động phòng chống, ứng phó với bão số 7

Ban hành: 09/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
Vui lòng đợi