Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất, hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung, Văn bản hợp nhất mới ban hành

Tìm thấy 1.006 văn bản (1/51 trang)
Lọc theo:
01

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Xác thực: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

02

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xác thực: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

03

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao Thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Xác thực: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Xác thực: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Văn bản hợp nhất 5325/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Xác thực: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

06

Văn bản hợp nhất 5236/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

07

Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xác thực: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

08

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp giấy phép và tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Xác thực: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

09

Văn bản hợp nhất 5213/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Xác thực: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

10

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

11

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bảng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

Xác thực: 09/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

12

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Xác thực: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

13

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá trị dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Xác thực: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

14

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Xác thực: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Xác thực: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

17

Văn bản hợp nhất 4529/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Xác thực: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

18

Văn bản hợp nhất 4986/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 4947/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Xác thực: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 4876/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết