Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất, hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung, Văn bản hợp nhất mới ban hành

Tìm thấy 967 văn bản (1/49 trang)
Lọc theo:
01

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Xác thực: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xác thực: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

Xác thực: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị

Xác thực: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý cây xanh đô thị

Xác thực: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

06

Văn bản hơp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Xác thực: 06/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

07

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Xác thực: 21/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

08

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Xác thực: 21/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

09

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Xác thực: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

10

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

11

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Xác thực: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

12

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Xác thực: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

13

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Xác thực: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

14

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

Xác thực: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Xác thực: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 01/HNVB-VPCP năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Xác thực: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

17

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Xác thực: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

18

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Xác thực: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng chỉ số

Xác thực: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 2950/VBHN-BVHTTDL năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Xác thực: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết