Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất, hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung, Văn bản hợp nhất mới ban hành

Tìm thấy 986 văn bản (1/50 trang)
Lọc theo:
01

Văn bản hợp nhất 4986/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Văn bản hợp nhất 4876/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Xác thực: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Xác thực: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Xác thực: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

06

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Xác thực: 01/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

07

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xác thực: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

08

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Xác thực: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

09

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

Xác thực: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

10

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

Xác thực: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

11

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP năm 2018 của Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu

Xác thực: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

12

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Xác thực: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

13

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Xác thực: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

14

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xác thực: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Xác thực: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý website thương mại điện tử

Xác thực: 18/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

17

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2018 của Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng thiết bị di động

Xác thực: 18/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

18

Văn bản hợp nhất 4225/VBHN-BVHTTDL năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xác thực: 18/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

Xác thực: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị

Xác thực: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết