Văn bản hợp nhất

Tìm thấy 1.166 văn bản (1/59 trang)
Lọc theo:
01

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xác thực: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

02

Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Xác thực: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

03

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

Xác thực: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

04

Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Xác thực: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

05

Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Xác thực: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

06

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Xác thực: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

07

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyển viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

08

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Xác thực: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

09

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Xác thực: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2019

10

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Xác thực: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2019

11

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

12

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Xác thực: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

13

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Xác thực: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2019

14

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Xác thực: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

15

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Xác thực: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

16

Văn bản hợp nhất 1312/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

17

Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

18

Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

19

Văn bản hợp nhất 1311/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

20

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019