VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.579 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Xác thực: 24/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
02

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xác thực: 24/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
03

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Xác thực: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
04

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

Xác thực: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
05

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Xác thực: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
06

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
07

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

Xác thực: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
08

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Xác thực: 13/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
09

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Xác thực: 10/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
10

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Xác thực: 10/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
11

Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Xác thực: 09/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
12

Văn bản hợp nhất 3896/VBHN-BNG năm 2020 do Bộ Ngoại giao ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Xác thực: 09/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
13

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xác thực: 06/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
14

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Xác thực: 05/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
15

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xác thực: 28/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
16

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Xác thực: 26/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
17

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Xác thực: 26/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
18

Văn bản hợp nhất 4179/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Xác thực: 23/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
19

Văn bản hợp nhất 4165/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương

Xác thực: 21/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
20

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 20/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
Vui lòng đợi