VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.321 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Văn bản hợp nhất 5213/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Xác thực: 11/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
02

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bảng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

Xác thực: 09/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
03

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Xác thực: 26/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
04

Văn bản hợp nhất 4947/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Xác thực: 22/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
05

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Xác thực: 17/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
06

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

Xác thực: 11/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
07

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP năm 2018 của Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu

Xác thực: 04/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
08

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2018 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Xác thực: 13/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
09

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Xác thực: 09/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
10

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Xác thực: 28/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
11

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Xác thực: 12/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
12

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-TTCP năm 2017 do Thanh tra Chính phủ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Xác thực: 09/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2017 do Thanh tra Chính phủ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Xác thực: 09/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
14

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Xác thực: 08/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 08/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 07/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 30/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Xác thực: 06/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc

Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng

Xác thực: 25/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
Vui lòng đợi