Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất, hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung, Văn bản hợp nhất mới ban hành

Tìm thấy 888 văn bản (1/45 trang)
Lọc theo:
01

Văn bản hợp nhất 1449/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Xác thực: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế

Xác thực: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Xác thực: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

06

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in

Xác thực: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

07

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục, trình tự giám sát ngân hàng

Xác thực: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước

Xác thực: 15/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

09

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Xác thực: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

10

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Xác thực: 22/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

11

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Xác thực: 22/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

12

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

13

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

14

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về thương mại điện tử

Xác thực: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Xác thực: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Xác thực: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

17

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng

Xác thực: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Xác thực: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định ban hành Hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí

Xác thực: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Xác thực: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết