Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất, hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung, Văn bản hợp nhất mới ban hành

Tìm thấy 1.120 văn bản (1/56 trang)
Lọc theo:
01

Văn bản hợp nhất 1312/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

02

Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

03

Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

04

Văn bản hợp nhất 1311/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

05

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

06

Văn bản hợp nhất 1313/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

07

Văn bản hợp nhất 1310/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Điều lệ trường trung cấp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

08

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Xác thực: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

09

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Xác thực: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

10

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Xác thực: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

11

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Xác thực: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

12

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Xác thực: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

13

Văn bản hợp nhất 975/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

14

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải

Xác thực: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

15

Văn bản hợp nhất 762/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Xác thực: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

16

Văn bản hợp nhất 764/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Xác thực: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

17

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái nhập khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Xác thực: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

18

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Xác thực: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

19

Văn bản hợp nhất 608/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

Xác thực: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

20

Văn bản hợp nhất 607/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

Xác thực: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019