Ngôn ngữ: vietnamese english

Một số tiện ích tra cứu nổi bật

 • Chỉ dẫn thay đổi

  Thông báo chi tiết các điều, khoản của văn bản có thay đổi về nội dung (Sửa đổi, Thay thế, Bãi bỏ, Đính chính…).

 • Nội dung MIX

  Chỉ cần xem Nội dung MIX, là có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa.

 • Văn bản Công báo tiếng Anh

  Tra cứu bản dịch văn bản Công báo tiếng Anh.

 • Sử dụng các tiện ích nâng cao

  Hiệu lực, Lược đồ, VB liên quan, Chỉ dẫn thay đổi, Nội dung MIX và nhiều tiện ích văn bản khác…

 • Theo dõi hiệu lực văn bản

  Người dùng sẽ nhận được thông báo khi văn bản bị sửa đổi, hết hiệu lực, hoặc bị thay thế, bổ sung...

 • Hỗ trợ tìm kiếm văn bản

  Hỗ trợ tìm kiếm văn bản theo yêu cầu

Các gói phần mềm LuatVietnam

Gói tiêu chuẩn
752.400đ 792.000đ

Tóm tắt ý chính văn bản

Lược đồ văn bản

Văn bản liên quan

Chỉ dẫn thay đổi

Nội dung MIX

Timelines MIX

Tải bản dịch tiếng Anh tham khảo (.doc, .pdf)

Tải bản dịch Công báo tiếng Anh (.pdf)

So sánh văn bản

Thời điểm áp dụng

Tình trạng Hiệu lực

Bản tin Điểm tin văn bản mới (tiếng Anh)

Không hiển thị quảng cáo

Gói nâng cao
2.120.400đ 2.232.000đ

Tóm tắt ý chính văn bản

Lược đồ văn bản

Văn bản liên quan

Chỉ dẫn thay đổi

Nội dung MIX

Timelines MIX

Tải bản dịch tiếng Anh tham khảo (.doc, .pdf)

Tải bản dịch Công báo tiếng Anh (.pdf)

So sánh văn bản

Thời điểm áp dụng

Tình trạng Hiệu lực

Bản tin Điểm tin văn bản mới (tiếng Anh)

Không hiển thị quảng cáo

Gói tiếng anh
1.915.200đ 2.016.000đ

Tóm tắt ý chính văn bản

Lược đồ văn bản

Văn bản liên quan

Chỉ dẫn thay đổi

Nội dung MIX

Timelines MIX

Tải bản dịch tiếng Anh tham khảo (.doc, .pdf)

Tải bản dịch Công báo tiếng Anh (.pdf)

So sánh văn bản

Thời điểm áp dụng

Tình trạng Hiệu lực

Bản tin Điểm tin văn bản mới (tiếng Anh)

Không hiển thị quảng cáo

Bảng so sánh các gói phần mềm của LuatVietnam

QUYỀN LỢI SỬ DỤNG PHẦN MỀM LUATVIETNAM.VN
(ÁP DỤNG TỪ 01/01/2020)
Nâng cao Tiêu chuẩn Tiếng Anh Miễn phí
Không hiển thị quảng cáo
Tiện ích tra cứu văn bản
Xem toàn văn nội dung văn bản
Thuộc tính văn bản
Tóm tắt ý chính văn bản
Văn bản liên quan
Lược đồ văn bản
Chỉ dẫn nội dung

- Thông báo chi tiết các điều, khoản của văn bản có thay đổi về nội dung: Sửa đổi, Bổ sung,Thay thế, Bãi bỏ, Đính chính.

- Thông báo chi tiết các điều, khoản của văn bản đã có hướng dẫn bởi văn bản khác.

Nội dung MIX

- Tổng hợp lại tất cả các quy định còn hiệu lực áp dụng của văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

Timelines MIX
Xem danh mục các bản Nội dung MIX tại thời điểm có văn bản mới ban hành tác động đến văn bản đang xem.
Tải văn bản
Tải văn bản tiếng Việt (.doc, .pdf)
Tải bản dịch tiếng Anh tham khảo (.doc, .pdf)
Tải bản dịch Công báo tiếng Anh (.pdf)
Tra cứu Hiệu lực văn bản
Thời điểm áp dụng
Tình trạng Hiệu lực (Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực một phần, Đã sửa đổi, Chưa xác định,…)
Thông báo tình trạng hiệu lực văn bản khi có tác động thay đổi
Xem so sánh văn bản

- So sánh chi tiết đến từng khoản của văn bản cũ và mới.

- Chọn xem từng nội dung so sánh theo nhu cầu:

+ Nếu chỉ xem nội dung tương ứng ở văn bản cũ và mới, chọn “Nội dung tương ứng”
+ Cần xem những quy định mới, trước đây chưa có, chọn xem theo “Nội dung mới”
+ Cần xem những quy định cũ trước đây không còn được nêu tại văn bản mới, chọn xem theo “Không có nội dung thay thế tương ứng”
Quản lý tài khoản
Văn bản đã lưu: Quản lý văn bản đã lưu, có thể thêm/xoá văn bản
Quản lý câu hỏi
Cài đặt nhận bản tin
Giao diện cá nhân (MyLuatVietnam)

- Trang giao diện riêng cho người dùng (có thể cập nhật ảnh đại diện, ảnh bìa)

- Chỉ hiển thị văn bản theo nhu cầu của Quý khách (Lĩnh vực, Tỉnh/ Thành phố)

- Quản lý thông tin cá nhân, văn bản đã lưu, theo dõi văn bản, cài đặt nhận bản tin

- Thay đổi, cập nhật nhu cầu văn bản theo lĩnh vực, địa phương trên trang dễ dàng

Tra cứu Văn bản Pháp luật
Tra cứu văn bản pháp luật ban hành từ 1945 đến nay (tiếng Việt)
Tra cứu dữ liệu văn bản theo Lĩnh vực
Tra cứu dữ liệu văn bản theo Cơ quan ban hành
Tra cứu dữ liệu văn bản hợp nhất
Tra cứu bản dịch văn bản tiếng Anh tham khảo
Tra cứu bản dịch văn bản Công báo tiếng Anh - Thông tấn xã Việt Nam
Nhận bản tin văn bản
Bản tin Điểm tin văn bản mới (tiếng Anh)
Bản tin Điểm tin văn bản mới (tiếng Việt)
Bản tin Hiệu lực
Bản tin theo lĩnh vực quan tâm
Bản tin Chính sách mới có hiệu lực hàng tháng
Luật sư tư vấn

- Tra cứu thư viện câu hỏi

- Đặt câu hỏi tư vấn pháp luật

- Tra cứu danh bạ luật sư/văn phòng luật sư

Tư vấn, hỗ trợ tra cứu văn bản
Vui lòng đợi