Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức ca Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

n cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018:

Theo đề nghị ca Cục trưng Cục Trồng trọt;

Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định việc thu gom, x lý, s dụng phụ phẩm cây trồng.

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng tại khu vực canh tác của cây trồng nông nghiệp, cây cảnh, nấm ăn.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung được quy định tại Điều 1 Thông tư này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phụ phẩm cây trồng là sản phẩm phụ phát sinh trong quá trình tiến hành hoạt động chăm sóc, thu hoạch, sơ chế sản phẩm cây trồng tại khu vực canh tác cây trồng;
2. Xử lý phụ phẩm cây trồng là việc áp dụng giải pháp công nghệ hoặc biện pháp kỹ thuật phù hợp làm tăng hiệu quả sử dụng; không làm ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.
Chương II
QUY ĐỊNH THU GOM, XỬ LÝ, SỬ DỤNG PHỤ PHẨM CÂY TRỒNG
Điều 4. Thu gom phụ phẩm cầy trồng
1. Phụ phẩm cây trồng được thu gom, phân loại theo mục đích sử dụng; không để lẫn với hóa chất, bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, tạp chất vô cơ khác trong quá trình thu gom, vận chuyển.
2. Việc thu gom, vận chuyển phụ phẩm cây trồng không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực canh tác, giao thông; không gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.
3. Khuyến khích sử dụng kỹ thuật tiên tiến trong thu hoạch, thu gom phụ phẩm cây trồng; khuyến khích sử dụng kỹ thuật, công nghệ ép, nén phụ phẩm trước khi vận chuyển.
4. Tàn dư, phụ phẩm cây trồng trong vùng dịch hại thực vật thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Điều 5. Xử lý phụ phẩm cây trồng
1. Phụ phẩm cây trồng được xử lý như sau:
a) Cày vùi hoặc phay;
b) Ép xanh theo rãnh hoặc phủ luống;
c) Vùi trong hố đa năng hoặc che tủ gốc cây trồng; che phủ đất;
d) Ủ làm phân bón hữu cơ truyền thống;
đ) Phơi khô;
e) Các giải pháp, biện pháp xử lý khác.
2. Khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý phụ phẩm cây trồng.
3. Việc xử lý phụ phẩm cây trồng bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.
Điều 6. Sử dụng phụ phẩm cây trồng
1. Khuyến khích sử dụng phụ phẩm cây trồng làm nguyên liệu để sản xuất nấm; sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác.
2. Phụ phẩm cây trồng được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất nấm; sản xuất thức ăn chăn nuôi , sản xuất phân bón, sản xuất sản phẩm, hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất và quy định của pháp luật có liên quan.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của Cục Trồng trọt
1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng hiệu quả.
2. Tổ chức xây dựng tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng.
3. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật thông tin về thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trong phạm vi cả nước.
Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện quy định về thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trên địa bàn
2. Phối hợp với Cục Trồng trọt xây dựng tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng; hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.
3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trên địa bàn.
4. Cung cấp thông tin về thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng trên địa bàn theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt).
Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
1. Tuân thu quy định về thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.
2. Chịu trách nhiệm về chất lượng phụ phẩm cây trồng theo yêu cầu của nhà sản xuất và pháp luật khác có liên quan.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:

Văn phòng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

UBND các tnh thành ph trực thuc TW;

Lãnh đo B Nông nghip và PTNT.

Cục Kiểm tra văn bn - Bộ Tư pháp;

S Nông nghiệp và PTNT các tnh, TP trực thuc TW:

Các đơn v thuộc B Nông nghivà PTNT;

Cng TTĐT Chính ph, Công báo Chính ph, Cng TTĐT B Nông nghiệp PTNT;

Lưu: Văn thưTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh

 

thuộc tính Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT

Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19/2019/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:15/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

06 biện pháp xử lý phụ phẩm cây trồng

Ngày 15/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT về việc quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.

Theo đó, việc xử lý phụ phẩm cây trồng được thực hiện bằng 06 biện pháp sau: Cày vùi hoặc phay; Ép xanh theo rãnh hoặc phủ luống; Vùi trong hố đa năng hoặc che tủ gốc cây trồng, che phủ đất; Ủ làm phân bón hữu cơ truyền thống; Phơi khô; Các giải pháp, biện pháp xử lý khác.

Bộ Nông nghiệp khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ kỹ thuật mới trong quá trình xử lý phụ phẩm cây trồng. Việc xử lý phụ phẩm cây trồng phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường hay làm lan truyền sinh vật gây hại.

Phụ phẩm cây trồng được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nấm, thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm nguyên liệu cho các sản phẩm khác nhưng phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật trong từng trường hợp cụ thể.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 19/2019/TT-BNNPTNT

 

Hanoi, November 15, 2019

 

CIRCULAR

Prescribing the collection, disposal and use of plant byproducts[1]

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/2017/ND-CP of February 17, 2017, defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to the November 19, 2018 Law on Crop Production;

At the proposal of the Director of the Department of Crop Production;

The Minister of Agriculture and Rural Development promulgates the Circular prescribing the collection, disposal and use of plant byproducts.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular prescribes the collection, disposal and use of plant byproducts in cultivation areas of agricultural crops, ornamental plants and edible mushrooms.

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to organizations, households and individuals engaged in activities mentioned in Article 1 of this Circular.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Plant byproducts means auxiliary products arising in process of tending, harvesting and preliminarily processing crop products in cultivation areas of plants;

2. Disposal of byproducts means application of appropriate technological solutions or technical measures to increase use efficiency of plants and prevent environmental pollution and spread of harmful pests.

 

Chapter II

PROVISIONS ON COLLECTION, DISPOSAL AND USE OF PLANT BYPRODUCTS

Article 4. Disposal of plant byproducts

1. Plant byproducts shall be collected and classified according to use purposes; not be stored in the same place with chemicals, packages, empty pesticide bottles, fertilizers and other inorganic impurities in process of collection and transport.

2. The collection and transport of plant byproducts must not affect agricultural production in cultivation and transport areas and cause no environmental pollution and spread of harmful pests.

3. The application of advanced techniques in the cultivation and collection of plant byproducts, and of techniques and technologies for compression of byproducts before transport is encouraged.

4. Residues and plant byproducts in areas of harmful  pests must comply with the law on plant protection and quarantine.

Article 5. Disposal of plant byproducts

1. Plant byproducts are disposed as follows:

a/ Burying-plowing or milling;

b/ Squeezing under grooves or beds;

c/ Burying in multi-purpose pits or covering tree stumps; covering soil;

d/ Composting for use as traditional organic fertilizers;

dd/ Drying;

e/ Other solutions and measures.

 

[1] Công Báo Nos 953-954 (15/12/2019)

Click Download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 19/2019/TT-BNNPTNT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 19/2019/TT-BNNPTNT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi