Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC 2019 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC

Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/5/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2460/QĐ-BNN-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:26/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục văn bản còn hiệu lực do BNNPTNT quản lý

Ngày 26/6/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/05/2019.

Theo đó, công bố danh mục gồm 427 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

- Luật Trồng trọt, Pháp lệnh giống cây trồng;

- Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật…

- Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ban hành Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 2460/QĐ-BNN-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY 31/5/2019

-----------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 11 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến ngày 31/5/2019 gồm 427 văn bản (có Danh mục kèm theo).

Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, PC.(30)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC[1] THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN ĐN HẾT NGÀY 31/5/2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2460/QĐ-BNN-PC ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1.

Luật

31/2018/QH14 ngày 19/11/2018

Luật Trng trọt

01/01/2020

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

2.

Pháp lệnh

15/2004/PL-U BTVQH11 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh giống cây trng

01/07/2004

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020

3.

Nghị định

88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

1/10/2010

 

4.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP[2]ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

 

5.

Nghị định

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

 

6.

Nghị định

31/2016/NĐ-CP[3] ngày 06/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

25/6/2016

 

7.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[4] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đkhôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

8.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[5] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

25/02/2012

 

9.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT- BTC-BKHĐT[6] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

10.

Thông tư

21/2009/TT-BNN ngày 24/04/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam".

8/6/2009

 

11.

Thông tư

40/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam".

9/7/2009

 

12.

Thông tư

41/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.

23/8/2009

 

13.

Thông tư

42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/07/2009

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

24/08/2009

Hết hiệu lực một phần

14.

Thông tư

61/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2009

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

9/11/2009

 

15.

Thông tư

72/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2009

Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

1/1/2010

 

16.

Thông tư

84/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam".

12/2/2010

 

17.

Thông tư

11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

24/4/2010

 

18.

Thông tư

22/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

21/5/2010

 

19.

Thông tư

30/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/05/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

25/6/2010

 

20.

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/06/2010

Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kim định, phòng kim nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

31/7/2010

Hết hiệu lực một phần

21.

Thông tư

34/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

06/8/2010

 

22.

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

08/10/2010

Hết hiệu lực một phần

23.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần

24.

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần

25.

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/05/2011

Hết hiệu lực một phần

26.

Thông tư

30/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/04/2011

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

4/6/2011

 

27.

Thông tư

41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

17/7/2011

 

28.

Thông tư

45/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng

24/12/2011

 

29.

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT[7] ngày 29/6/ 2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/07/2011

Hết hiệu lực một phần

30.

Thông tư

48/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/07/2011

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

05/01/2012

 

31.

Thông tư

51/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2011

Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

10/09/2011

 

32.

Thông tư

64/2011/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2011

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

18/11/2011

 

33.

Thông tư

67/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/10/2011

Ban hành quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

17/04/2012

 

34.

Thông tư

09/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2012

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

31/03/2012

 

35.

Thông tư

12/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

15/04/2012

 

36.

Thông tư

17/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/04/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

02/06/2012

 

37.

Thông tư

18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012

Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

10/06/2012

 

38.

Thông tư

21/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/06/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

20/07/2012

 

39.

Thông tư

24/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/06/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

19/12/2012

 

40.

Thông tư

44/2012/TT-BNNPTNT ngày 11/09/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

26/10/2012

 

41.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[8] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

42.

Thông tư

06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

08/03/2013

 

43.

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT[9] ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/07/2013

 

44.

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013

Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

13/04/2013

 

45.

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

1/6/2013

Hết hiệu lực một phần

46.

Thông tư

33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/06/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giống cây trồng.

21/12/2013

 

47.

Thông tư

49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013

Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phm

1/2/2014

 

48.

Thông tư

05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/2/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt

10/8/2014

 

49.

Thông tư

29/2014/TT-BNNPTNT[10] ngày 5/9/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/10/2014

 

50.

Thông tư

47/2014/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc

11/6/2015

 

51.

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[11] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

52.

Thông tư

01/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/1/2015

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

9/3/2015

 

53.

Thông tư

28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015

Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

29/9/2015

 

54.

Thông tư

46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015

Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

28/1/2016

 

55.

Thông tư

19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016

Hướng dẫn chi tiết điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa

10/8/2016

 

56.

Thông tư

28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2016

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

10/9/2016

 

57.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT[12] ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

Hết hiệu lực một phần

58.

Thông tư

19/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

25/12/2017

 

59.

Thông tư

06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018

Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

06/8/2018

 

60.

Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

61.

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[13] ngày 29/10/2018

Ban hành Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

62.

Thông tư

01/2019/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2019

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

05/03/2019

 

63.

Quyết định

58/2004/QĐ-BNN ngày 4/11/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng chính

13/12/2004

 

64.

Quyết định

69/2004/QĐ-BNN ngày 12/3/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu

28/12/2004

 

65.

Quyết định

74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

19/1/2005

Hết hiệu lực một phần

66.

Quyết định

40/2005/QĐ-BNN ngày 22/5/2006

Điều chnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

14/6/2006

 

67.

Quyết định

79/2005/QĐ-BNN ngày 5/12/2005

Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

15/1/2006

 

68.

Quyết định

80/2005/QĐ-BNN ngày 12/5/2005

Ban hành Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn.

15/1/2006

 

69.

Quyết định

103/2006/QĐ-BNN ngày 14/11/2006

Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

13/12/2006

 

70.

Quyết định

47/2007/QĐ-BNN 29/05/2007

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

8/7/2007

 

71.

Quyết định

95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007

Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

22/12/2007

Hết hiệu lực một phần

72.

Quyết định

35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ.

06/03/2008

 

73.

Quyết định

50/2008/QĐ-BNN ngày 02/04/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

24/4/2008

 

74.

Quyết định

104/2008/QĐ-BNN ngày 21/10/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

16/11/2008

 

75.

Quyết định

124/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

29/1/2009

 

II. LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIM DỊCH THỰC VẬT, PHÂN BÓN

1. Lĩnh vực bảo vệ và kim dịch thực vật

76.

Luật

41/2013/QH13 ngày 25/11/2013

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần

77.

Nghị định

116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

18/01/2015

 

78.

Nghị định

31/2016/NĐ-CP[14] ngày 06/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kim dịch thực vật.

25/6/2016

 

79.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[15] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kim dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

80.

Nghị định

108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Về quản lý phân bón

20/9/2017

 

81.

Nghị định

55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

16/4/2018

 

82.

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[16] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

83.

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016

Về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyn và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

30/6/2016

 

84.

Thông tư

55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009

Ban hành quy chun kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

24/02/2010

 

85.

Thông tư

26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

27/10/2010

 

86.

Thông tư

71/2010/TT-BNNPTN ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

10/06/2011

 

87.

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/03/2012

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

06/07/2012

 

88.

Thông tư

63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

16/06/2013

 

89.

Thông tư

32/2013/TT-BNNTNNT ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

29/08/2013

 

90.

Thông tư

16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

5/11/2014

 

91.

Thông tư

30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014

Về ban hành Danh mục vật ththuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật ththuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

01/01/2015

 

92.

Thông tư

33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014

Quy định trình tự, thủ tục kim dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật ththuộc diện kim dịch thực vật.

01/01/2015

 

93.

Thông tư

35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành Danh mục đối tượng kim dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

01/01/2015

 

94.

Thông tư

36/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật ththuộc diện kim dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khu vào Việt Nam.

01/01/2015

 

95.

Thông tư

05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015

Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật ththuộc diện kim dịch thực vật.

30/03/2015

 

96.

Thông tư

21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/8/2015

Hết hiệu lực một phần

97.

Thông tư

30/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2015

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, bin hiệu và thẻ công chức kim dịch thực vật

23/10/2015

 

98.

Thông tư

35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015

Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

30/11/2015

 

99.

Thông tư

30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

12/02/2018

 

100.

Thông tư

03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

28/3/2018

Hết hiệu lực một phần

101.

Thông tư

12/2018/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

02/04/2019

 

102.

Thông tư

13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

22/11/2018

 

103.

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[17] ngày 29/10/2017

Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

104.

Thông tư

34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT

01/01/2019

 

105.

Thông tư

44/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

10/02/2019

 

2. Lĩnh vực phân bón

106.

Thông tư

17/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

14/5/2009

 

107.

Thông tư

43/2009/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

28/08/2009

 

108.

Thông tư

62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

09/11/2009

 

109.

Thông tư

85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

13/02/2010

 

110.

Thông tư

40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

13/08/2010

 

111.

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

08/10/2010

 

112.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTN[18] ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần;

113.

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTN[19] ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần;

114.

Thông tư

29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/05/2011

 

115.

Thông tư

42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

21/7/2011

 

116.

Thông tư

59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

14/10/2011

 

117.

Thông tư

86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/01/2012

 

118.

Thông tư

13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt NAM

03/05/2012

 

119.

Thông tư

31/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

02/09/2012

 

120.

Thông tư

45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/09/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

27/10/2012

 

121.

Thông tư

64/2012/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

07/02/2013

 

122.

Thông tư

38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

23/9/2013

 

123.

Thông tư

19/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

7/8/2014

 

124.

Quyết định

105/2008/QĐ-BNN ngày 22/10/2008

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

20/11/2008

 

III. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

125.

Luật

30/2018/QH14 ngày 19/11/2018

Luật Chăn nuôi

01/01/2020

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

126.

Pháp lệnh

16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh Giống vật nuôi

01/7/2004

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020

127.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[20] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

128.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[21] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

129.

Nghị định

41/2017/NĐ-CP[22] ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

130.

Nghị định

100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

18/8/2047

 

131.

Nghị định

64/2018/NĐ-CP[23] ngày 07/5/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

 

132.

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[24] ngày 17/09/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

133.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008

Phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi cả nước đến năm 2020

11/02/2008

 

134.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[25] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

135.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014

Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020

01/01/2015

 

136.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[26] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

137.

Thông tư

92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

12/12/2007

Hết hiệu lực một phần

138.

Thông tư

04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

15/7/2010

 

139.

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Hướng dẫn quản lý nhà nước về chăn nuôi

07/3/2011

Hết hiệu lực một phần

140.

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

141.

Thông tư

43/2011/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

07/12/2011

 

142.

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT[27] ngày 29/6/ 2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/07/2011

Hết hiệu lực một phần

143.

Thông tư

61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

12/3/2012

 

144.

Thông tư

72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

25/4/2012

 

145.

Thông tư

06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn"

17/3/2012

 

146.

Thông tư

41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kim định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

16/02/2013

 

147.

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT[28] ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

 

148.

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT[29] ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

149.

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT[30] ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

22/11/2012

 

150.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[31] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

151.

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012

Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

22/12/2012

Hết hiệu lực một phần

152.

Thông tư

31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/06/2013

Ban hành Quy chun kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kim định lợn giống

12/12/2013

 

153.

Thông tư

35/2013/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2016

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

06/9/2013

Hết hiệu lực một phần

154.

Thông tư

14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014

Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản

05/6/2014

 

155.

Thông tư

28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014

Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

20/10/2014

 

156.

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[32] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

157.

Thông tư

09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015

Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 /9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

20/4/2015

 

158.

Thông tư

42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015

Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

16/11/2015

 

159.

Thông tư

01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

15/02/2016

 

160.

Thông tư

06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

Ban hành Danh mục hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

15/07/2016

Hết hiệu lực một phần

161.

Thông tư

27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

26/01/2017

 

162.

Thông tư

36/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

08/02/2017

 

163.

Thông tư

01/2017/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2017

Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

01/3/2017

 

164.

Thông tư

16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn

24/2/2018

 

165.

Thông tư

20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

25/12/2017

Hết hiệu lực một phần

166.

Thông tư

01/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

03/3/2018

 

167.

Thông tư

02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019

Ban hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam

11/2/2019

 

168.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNN, ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khu

29/01/2005

 

169.

Quyết định

07/2005/QĐ-BNN ngày 31/1/2005

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

05/3/2005

Hết hiệu lực một phần

170.

Quyết định

66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

25/11/2005

Hết hiệu lực một phần

171.

Quyết định

88/2005/QĐ-BNN ngày 27/12/2005

Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

29/01/2006

 

172.

Quyết định

43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy định về trao đi quốc tế nguồn gen vật nuôi quhiếm.

25/6/2006

 

173.

Quyết định

13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

08/3/2007

Hết hiệu lực một phần

174.

Quyết định

108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

25/01/2008

Hết hiệu lực một phần

175.

Quyết định

03/2008/QĐ-BNN ngày 09/01/2008

Bãi bỏ Quyết định số 17/2017/QĐ-BNN ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm"

09/01/2008

 

IV. LĨNH VỰC THÚ Y

176.

Luật

79/2015/QH13 ngày 19/6/2015

Luật thú y

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

177.

Nghị định

05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Về phòng chống bệnh dại động vật

02/02/2007

 

178.

Nghị định

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

01/7/2016

 

179.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[33] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

180.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[34] ngày 09/01/2017

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

181.

Nghị định

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

 

182.

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[35] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

183.

Quyết định

16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016

Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

01/7/2016

 

184.

Thông tư

23/2009/TT-BNN ngày 24/9/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong

08/11/2009

 

185.

Thông tư

27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009

Ban hành quy định nhập khu trâu bò từ các nước lào và Cămpuchia vào Việt Nam

13/7/2009

 

186.

Thông tư

66/2009/TT-BNNPTNT ngày 13/10/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy mẫu thuốc thú y đkiểm tra chất lượng

13/3/2010

 

187.

Thông tư

53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNNPTNT Ban hành quy định nhập khẩu trâu bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

14/12/2015

 

188.

Thông tư

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

01/7/2016

 

189.

Thông tư

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

15/7/2016

 

190.

Thông tư

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về kiểm soát giết mvà kiểm tra vệ sinh thú y

16/7/2016

 

191.

Thông tư

10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khu được phép lưu hành tại Việt Nam

16/7/2016

 

192.

Thông tư

11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về trang phục, phù hiệu, bin hiệu, thẻ kim dịch động vật

18/7/2016

 

193.

Thông tư

12/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đng thú y các cấp

19/7/2016

 

194.

Thông tư

13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về quản lý thuốc thú y

19/7/2016

 

195.

Thông tư

14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

19/7/2016

Hết hiệu lực một phần

196.

Thông tư

25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần

197.

Thông tư

26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Quy định về kiềm dịch động vật, sản phm động vật thủy sản

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần

198.

Thông tư

29/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

19/9/2016

 

199.

Thông tư

13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

20/12/2017

 

200.

Thông tư

02/2018/TT-BNNPTNT[36] ngày 31/01/2018

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT- BNNPTNT, Thông tư số 02/2006/TT-BTS, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT

17/3/2018

 

201.

Thông tư

10/2018/TT- BNNPTNT ngày 14/8/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y

14/02/2019

 

202.

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[37] ngày 29/10/2018

Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

203.

Thông tư

18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

14/02/2019

 

204.

Thông tư

35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/02/2019

 

205.

Thông tư

36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kim dịch động vật, sản phm động vật thủy sản

10/02/2019

 

V. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

206.

Luật

16/2017/QH14, ngày 15/11/2017

Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

 

207.

Nghị định

118/2014/NĐ-CP[38] ngày 17/12/2014

Sắp xếp, đi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

 

208.

Nghị định

75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015

Cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đng bào dân tộc thiu số giai đoạn 2015 - 2020

02/11/2015

 

209.

Nghị định

133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015

Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, bin, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

15/02/2016

 

210.

Nghị định

119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016

Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

10/10/2016

 

211.

Nghị định

168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước

15/02/2017

 

212.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[39] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

213.

Nghị định

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

 

214.

Nghị định

01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019

Về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

 

 

215.

Nghị định

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/3/2019

 

216.

Nghị định

35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

10/6/2019

Có hiệu lực từ ngày 10/6/2019

217.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

162/1999/QĐ-TTg ngày 7/8/1999

Chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ cộng hòa liên bang Đức

22/8/1999

 

218.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

152/2001/QĐ-TTg ngày 9/10/2001

Cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

09/10/2001

 

219.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002

Về giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đng bào dân tộc thiu số tại chỗ ở Tây Nguyên

08/10/2002

 

220.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

Về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững rừng ở Việt Nam

11/9/2004

 

221.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2006/QĐ-TTg[40] ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kim lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kim soát đê điều

25/6/2006

 

222.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007

Về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

03/3/2007

 

223.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án "Phát triển lâm nghiệp đcải thiện đời sống vùng Tây Nguyên"

24/11/2007

Hết hiệu lực một phần

224.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[41] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/2/2012

 

225.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012

Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

30/03/2012

 

226.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020

20/7/2012

 

227.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

15/03/2013

 

228.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

01/11/2016

 

229.

Thông tư liên tịch

19/2007/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

02/05/2007

 

230.

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/04/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

10/05/2008

 

231.

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BNN- BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010

16/6/2008

Hết hiệu lực một phần

232.

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

20/03/2013

 

233.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[42] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

234.

Thông tư liên tịch

17/2015/TTLT-BNNPTNT- BTC[43] ngày 22/4/2015

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây đsắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

10/6/2015

Hết hiệu lực một phần

235.

Thông tư

14/2006/TT-BNN ngày 07/03/2006

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kim lâm địa phương

09/4/2006

 

236.

Thông tư

90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tch thu

02/10/2008

 

237.

Thông tư

15/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh"

06/5/2010

 

238.

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[44] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chun thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng đđược hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

239.

Thông tư

02/2015/TT-BNNPTNT[45] ngày 27/1/2015

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thsắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp theo Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

12/3/2015

 

240.

Thông tư

23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

01/01/2017

 

241.

Thông tư

04/2017/TT-BNNPTNT[46] ngày 24/2/2017

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

 

242.

Thông tư

08/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2017

Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

16/5/2017

Hết hiệu lực một phần

243.

Thông tư

21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

01/01/2018

 

244.

Thông tư

23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyn mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

01/01/2018

 

245.

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[47] ngày 29/10/2018

Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

246.

Thông tư

27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

01/01/2019

 

247.

Thông tư

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về quản lý rừng bền vững

01/01/2019

 

248.

Thông tư

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về các biện pháp lâm sinh

01/01/2019

 

249.

Thông tư

30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

01/01/2019

 

250.

Thông tư

31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về phân định ranh giới rừng

01/01/2019

 

251.

Thông tư

32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

01/01/2019

 

252.

Thông tư

33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

01/01/2019

 

253.

Quyết định

14/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

07/04/2005

 

254.

Quyết định

16/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.

07/04/2005

 

255.

Quyết định

38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005

Về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

08/08/2005

 

256.

Quyết định

20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006

Ban hành tạm thời Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng

01/07/2006

 

257.

Quyết định

62/2006/QĐ-BNN ngày 16/08/2006

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020

23/09/2006

 

258.

Quyết định

25/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

28/05/2007

 

259.

Quyết định

26/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

25/07/2007

 

260.

Quyết định

83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007

Nhiệm vụ công chức Kim lâm địa bàn cấp xã;

31/10/2007

 

261.

Quyết định

78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008

Quyết định phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020

03/08/2008

 

262.

Quyết định

111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

21/12/2008

 

263.

Quyết định

112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008

Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

18/12/2008

 

264.

Quyết định

114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008

Về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

29/12/2008

 

265.

Quyết định

128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

31/01/2009

 

VI. LĨNH VỰC THỦY SẢN

266.

Luật

18/2017/QH14 Ngày 21/11/2017

Luật Thủy sản

01/01/2019

 

267.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP[48] ngày 26/10/2011

Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

11/12/2011

 

268.

Nghị định

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản

25/8/2014

Hết hiệu lực một phần

269.

Nghị định

89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

Hết hiệu lực một phần

270.

Nghị định

172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

15/02/2017

 

271.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[49] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đkhôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

272.

Nghị định

39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

273.

Nghị định

41/2017/NĐ-CP[50] ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

274.

Nghị định

17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/3/2018

 

275.

Nghị định

64/2018/NĐ-CP[51] ngày 07/5/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

Phần thủy sản hết hiệu lực kể từ ngày 05/7/2019

276.

Nghị định

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

25/4/2019

 

277.

Nghị định

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

05/7/2019

 

278.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000

Về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thủy sản

09/08/2000

 

279.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

06/02/2006

 

280.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

29/2007/QĐ-TTg ngày 28/2/2007

Thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

25/3/2007

 

281.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

118/2007/QĐ-TTg[52] ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai trên biển

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

282.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

149/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008

Về chế độ bồi dưỡng đi bin đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kim ngư

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

283.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[53] ngày  09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/2/2012

 

284.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

79/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014

Ban hành Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên bin

15/2/2015

 

285.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

02/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015

Quy định chế độ bồi dưỡng đi bin đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kim ngư và người thực hiện nhiệm vụ kim ngư

01/3/2015

 

286.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018

Quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

30/01/2019

 

287.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[54] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

288.

Thông tư liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV[55] ngày 20/10/2015

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bnhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản.

05/12/2015

 

289.

Thông tư

03/2006/TT-BTS ngày 12/4/2006

Hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/5/2006

 

290.

Thông tư

15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

Ban hành "Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển"

14/4/2011

 

291.

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT[56] ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/07/2011

Hết hiệu lực một phần

292.

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT[57] ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

 

293.

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT[58] ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

294.

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT[59] ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

22/11/2012

 

295.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[60] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

296.

Thông tư

22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao - điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

01/02/2015

 

297.

Thông tư

25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá

25/8/2014

 

298.

Thông tư

27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/8/2014

 

299.

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[61] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

300.

Thông tư

16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

10/10/2015

 

301.

Thông tư

20/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá.

01/12/2015

 

302.

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT[62] ngày 06/10/2015

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc trong động vật và sản phẩm động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

 

303.

Thông tư

51/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá.

15/02/2016

 

304.

Thông tư

04/2017/TT-BNNPTNT[63] ngày 24/2/2017

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

 

305.

Thông tư

12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi

10/12/2017

 

306.

Thông tư

02/2018/TT-BNNPTNT[64] ngày 31/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng bin và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư 25/2013/TT- BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kim dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT).

17/3/2018

Hết hiệu lực một phần

307.

Thông tư

19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

01/01/2019

 

308.

Thông tư

20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kim ngư và mầu sơn tàu, xung kim ngư.

01/01/2019

 

309.

Thông tư

21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

01/01/2019

 

310.

Thông tư

22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.

01/01/2019

 

311.

Thông tư

23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về đăng kim viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kim tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kim ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

01/01/2019

 

312.

Thông tư

24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

01/01/2019

 

313.

Thông tư

25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép thủy sản sống nhập khẩu

01/01/2019

 

314.

Thông tư

26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản

01/01/2019

 

315.

Quyết định

27/2005/QĐ-BTS ngày 09/01/2005

Ban hành tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

316.

Quyết định

04/2006/QĐ-BTS ngày 16/01/2006

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

VII. LĨNH VỰC THỦY LỢI

317.

Luật

08/2017/QH14, ngày 19/6/2017

Luật Thủy lợi

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019 bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

318.

Nghị định

104/2017/NĐ-CP[65] ngày 14/9/2017

Quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

 

319.

Nghị định

67/2018/NĐ-CP, ngày 14/5/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần

320.

Nghị định

77/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018

Nghị định quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

01/7/2018

 

321.

Nghị định

114/2018/NĐ-CP, ngày 04/9/2018

Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

04/9/2018

 

322.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

62/2004/QĐ-TTg 16/4/2004

Về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

09/5/2004

Hết hiệu lực một phần

323.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

131/2009/QĐ-TTg, ngày 02/11/2009

Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

01/01/2010

 

324.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

01/5/2014

 

325.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

25/2017/QĐ- TTg[66] ngày 03/07/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

326.

Thông tư liên tịch

04/2013/ TTLT-BNNPTNT-BKHĐT, ngày 16/01/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015

02/3/2013

 

327.

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT-BNNPTNT- BYT-BGDĐT, ngày 31/5/2013

Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa 3 ngành: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục trong về thực hiện Chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

15/7/2013

 

328.

Thông tư liên tịch

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

15/12/2014

 

329.

Thông tư

42/2010/TT-BNNPTNT, 06/7/2010

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi

06/01/2011

 

330.

Thông tư

27/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/6/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

26/12/2012

 

331.

Thông tư

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

01/7/2018

 

332.

Thông tư

05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019

Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

01/7/2019

 

VIII. LĨNH VỰC PHÒNG CHNG THIÊN TAI

333.

Luật

79/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Đê điều

01/7/2007

Hết hiệu lực một phần

334.

Luật

33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

Luật Phòng chống thiên tai

01/5/2014

 

335.

Nghị định

71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm

07/8/2002

 

336.

Nghị định

113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của Luật Đê điều

03/8/2007

 

337.

Nghị định

04/2011/NĐ-CP ngày 15/01/2011

Về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hng

10/3/2011

 

338.

Nghị định

94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

08/12/2014

 

339.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[67] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hi do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

340.

Nghị định

104/2017/NĐ-CP[68] ngày 14/9/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

 

341.

Nghị định

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

01/01/2019

 

342.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

93/1999/QĐ-TTg ngày 05/4/1999

Chế độ bồi dưỡng đối với kim soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão.

20/4/1999

 

343.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

185/1999/QĐ-TTg ngày 13/9/1999

Chính sách hỗ trợ đối với vùng phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hng.

28/9/1999

 

344.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000

Về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

13/6/2000

 

345.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002

Quyết định về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

20/5/2002

 

346.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006

Phê duyệt Chương trình đầu tư, củng cố bảo vệ và nâng cấp đê bin hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

15/4/2006

 

347.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2006/QĐ-TTg[69] ngày 31/5/2006

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kim lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kim soát đê điều

25/6/2006

 

348.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần

07/7/2007

 

349.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

118/2007/QĐ-TTg[70] ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên bin

24/8/2007

 

350.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007

Quyết định phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

10/12/2007

 

351.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011

Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ bin

01/3/2011

 

352.

Thông tư liên tịch

43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

30/12/2015

 

353.

Thông tư

01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009

Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

06/02/2009

 

354.

Thông tư

26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

25/6/2009

 

355.

Thông tư

46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011

Về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

11/8/2011

 

356.

Thông tư

54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013

hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.

07/02/2014

 

357.

Thông tư

31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

29/12/2017

 

358.

Quyết định

17/2002/QĐ-BNN ngày 12/3/2002

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng vật tư dự trữ phòng chống lụt bão.

27/02/2002

 

359.

Quyết định

59/2002/QĐ-BNN ngày 03/7/2002

Quy định mức nước thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hng, sông Thái Bình.

03/7/2002

 

360.

Quyết định

92/2008/QĐ-BNN ngày 17/9/2008

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp bin xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khn cấp về phòng,chống lụt bão.

16/10/2008

 

361.

Chỉ thị

85/2007/CT-BNN ngày 11/10/2007

Đy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven bin

30/10/2007

 

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

362.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[71] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kim dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

363.

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[72] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

364.

Thông tư liên tịch

45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHC[73] ngày 23/11/2015

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phm biến đổi gen bao gói sẵn

8/1/2016

 

365.

Thông tư

47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/07/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

01/02/2010

Hết hiệu lực một phần

366.

Thông tư

75/2009/TT-BNNPTNT ngày 2/12/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phm trong sản xuất nông sản

2/6/2010

 

367.

Thông tư

37/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản.

25/12/2010

 

368.

Thông tư

63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010

Hướng dẫn quy định cấp CFS đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/12/2010

 

369.

Thông tư

03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

07/03/2011

 

370.

Thông tư

74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

15/12/2011

Hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT

371.

Thông tư

76/2011/TT-BNNPTNT ngày 3/11/2011

Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/12/2011

 

372.

Thông tư

02/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/1/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phm

23/2/2012

 

373.

Thông tư

02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/1/2013

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

20/02/2013

 

374.

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT[74] ngày 23/1/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/7/2013

 

375.

Thông tư

45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014

Quy định kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

17/1/2015

 

376.

Thông tư

51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

10/2/2015

 

377.

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT[75] ngày 06/10/2015

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

 

378.

Thông tư

33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015

Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

10/12/2015

 

379.

Thông tư

08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

15/7/2016

 

380.

Thông tư

03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản

13/8/2017

 

381.

Thông tư

07/2017/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh"

5/5/2017

 

382.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT[76] ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

 

383.

Thông tư

07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2018

Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

24/8/2018

 

384.

Thông tư

11/2018/TT-BNNPTNT ngày 1/10/2018

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm"

1/4/2019

 

385.

Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa, có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

01/01/2019

 

386.

Thông tư

16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

01/01/2019

 

387.

Thông tư

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018

Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

01/01/2019

 

X. LĨNH VỰC CHBIN VÀ PHÁT TRIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

388.

Nghị định

109/2018/NĐ-CP ngày 29/08/2018

Nông nghiệp hữu cơ

15/10/2018

 

389.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007

Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến 2020

3/2007

 

390.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

24/2003/ CT-TTg ngày 08/10/2003

Về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

08/10/2003

 

391.

Thông tư

40/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018

Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ

01/07/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/07/2019

392.

Thông tư

43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Quy định một số nội dung về xuất khu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thtrong danh mục vật ththuộc diện kim dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2019

 

XI.LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

393.

Nghị quyết

03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000

Nghị quyết của Chính phủ về kinh tế trang trại

02/02/2000

 

394.

Nghị định

151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007

Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

05/11/2007

 

395.

Nghị định

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

Hướng dẫn cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020

02/12/2017

 

396.

Nghị định

40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017

Quản lý, sản xuất kinh doanh muối

20/5/2017

 

397.

Nghị định

52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018

Về Phát triển ngành nghề nông thôn

01/6/2018

 

398.

Nghị định

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018

Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

20/8/2018

 

399.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2000/TTg-QĐ ngày 24/11/2000

Về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

09/12/2000

 

400.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011

Chính sách phát triển ngành mây tre

05/4/2011

 

401.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012

về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

01/12/2012

Hết hiệu lực một phần

402.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013

Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

01/01/2014

 

403.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014

Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

15/01/2015

Hết hiệu lực một phần do được sửa đổi bởi Quyết định 06/2019/QĐ-TTg

404.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 42/2012/QĐ- TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

10/02/2016

 

405.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

12/2017/QĐ-TTg ngày 22/04/2017

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bvốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

10/06/2017

 

406.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

06/2019/ QĐ-TTg ngày 01/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

20/3/2019

 

407.

Thông tư liên tịch

66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010

Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo

31/12/2010

 

408.

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 28/4/2014

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

16/6/2014

 

409.

Thông tư

61/2000/TT/BNN-KH Ngày 06/6/2000

Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

21/6/2000

 

410.

Thông tư

11/2006/TT-BNN ngày 14/02/2006

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung theo Quyết định số 60/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

16/3/2006

 

411.

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

 

412.

Thông tư

27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

28/05/2011

 

413.

Thông tư

03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020"

11/3/2014

 

414.

Thông tư

08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

12/5/2014

 

415.

Thông tư

19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

10/6/2015

 

416.

Thông tư

22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

25/7/2015

 

417.

Thông tư

39/2015/ TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015

Quy định về công tác đấu thầu các dự án của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản l

10/12/2015

 

418.

Thông tư

41/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai QCVN 01-182:2015/BNNPTNT

01/7/2016

 

419.

Thông tư

02/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

 

420.

Thông tư

35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

08/02/2017

 

421.

Thông tư

05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

15/04/2017

 

422.

Thông tư

39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khu

09/02/2019

 

423.

Thông tư

04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

16/5/2019

 

XII. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - KHUYN NÔNG

424.

Nghị định

83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

Về khuyến nông

10/7/2018

 

425.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006

Phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020";

07/02/2006

 

426.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007

Phê duyệt "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020

08/8/2007

 

427.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008

Về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

01/01/2009

 

428.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018

Quy định quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

05/6/2018

 

429.

Thông tư liên tịch

66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN ngày 28/12/2012

Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/02/2013

 

430.

Thông tư liên tịch

45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN[77] ngày 23/11/2015

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phm biến đi gen bao gói sẵn

08/01/2016

 

431.

Thông tư

86/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Hướng dẫn xây dựng đề án khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

13/02/2010

 

432.

Thông tư

23/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/7/2010

Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23/5/2010

Hết hiệu lực một phần

433.

Thông tư

43/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06/12/2013

 

434.

Thông tư

02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

10/3/2014

Hết hiệu lực một phần

435.

Thông tư

29/2014/TT-BNNPTNT[78] ngày 05/09/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/10/2014

 

436.

Thông tư

32/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2014

Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

29/10/2014

 

437.

Thông tư

48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014

Hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2015

 

438.

Thông tư

55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014

Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

20/2/2015

 

439.

Thông tư

06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/2/2015

Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

31/3/2015

 

440.

Thông tư

07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/2/2015

Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/4/2015

 

441.

Thông tư

18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/6/015

 

442.

Thông tư

17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016

Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/8/2016

 

443.

Thông tư

18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016

Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

10/8/2016

Hết hiệu lực một phần

444.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT[79] ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

Hết hiệu lực một phần

445.

Thông tư

04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018

Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

01/7/2018

 

XIII. LĨNH VỰC THANH TRA

446.

Nghị định

47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015

Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

30/06/2015

 

447.

Thông tư

33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016

Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

15/12/2016

 

XIV. LĨNH VỰC TCHỨC CÁN BỘ