VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Có tất cả 3.585 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam arow
  01

  Quyết định 902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  02

  Quyết định 901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2024 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam

  03

  Quyết định 892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Tiên Phước

  04

  Quyết định 897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất một số dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Giang

  05
  06
  07
  08

  Kế hoạch 2534/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

  09

  Quyết định 894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Quế Sơn

  10

  Kế hoạch 2515/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2024

  11

  Quyết định 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc

  12

  Quyết định 865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn

  13

  Quyết định 870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang

  14

  Quyết định 867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang

  15

  Quyết định 863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp

  16

  Quyết định 866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Quảng Nam thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

  17

  Quyết định 864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

  18

  Kế hoạch 2456/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Nam năm 2024

  19

  Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng và thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20

  Quyết định 857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư