VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Có tất cả 326 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu arow
  01
  02

  Công văn 14870/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh thiết kế hạng mục tuyến ống cấp nước thuộc dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm, huyện Côn Đảo

  03

  Công văn 14874/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

  04

  Công văn 14865/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  05

  Quyết định 3537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  06

  Quyết định 3521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trung tâm huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh

  07
  08

  Quyết định 3529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  09

  Quyết định 3530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  10

  Quyết định 3477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình - Bình Châu (Đường 991)

  11

  Công văn 14051/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh

  12

  Kế hoạch 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

  13

  Công văn 13895/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

  14

  Công văn 13902/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ứng vốn năm 2022 của Quỹ Phát triển Đất

  15

  Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành triển khai thực hiện Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  16

  Kế hoạch 205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm 2022

  17

  Quyết định 3407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tổ chức Hội chợ du lịch trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

  18

  Quyết định 3398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Thực hiện Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022”

  19

  Quyết định 3297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm chỉ huy thống nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  20

  Quyết định 3302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các Phòng nghiệp vụ (PC06, PC08, PA08, PX05) Công an tỉnh