VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Có tất cả 175 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 9579/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
02

Công văn 9332/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
03

Kế hoạch 5083/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Văn bản 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên toàn địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
04

Công văn 8625/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu qua sàn thương mại điện tử phục vụ người dân phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
05

Công văn 8614/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
06

Công văn 8595/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ ngân sách các huyện, thị xã, thành phố kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 17/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
07

Công văn 8498/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bảo đảm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
08

Công văn 8395/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
09

Công văn 8405/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phương án di chuyển làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
10

Công văn 8415/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố Vũng Tàu theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
11

Công văn 8404/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi Thành phố Vũng Tàu

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
12

Quyết định 1614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
13

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
14

Công văn 6794/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
15

Công văn 6801/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
16

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
17

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
18

Quyết định 1203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực công chức, lĩnh vực viên chức, lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, lĩnh vực quản lý Nhà nước về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
19

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏ Quyết định 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
20

Quyết định 1069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
Vui lòng đợi