VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Có tất cả 839 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên arow
  01

  Quyết định 1583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị mới Đồng Khốc

  02

  Quyết định 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Hoàng Gia

  03

  Quyết định 1566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư trung tâm xã Minh Lập

  04

  Quyết định 1429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư số 3

  05

  Quyết định 1399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Đắc Sơn (khu số 1)

  06

  Quyết định 1415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thu hồi đất, giao đất cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương để thực hiện dự án Xây dựng trụ sở Công an xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

  07

  Quyết định 1420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2

  08

  Quyết định 1391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Sông Công thuê đất để thực hiện Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công tại xã Tân Quang và xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công (đợt 2)

  09

  Quyết định 1389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị số 3 xã Yên Lãng (thuộc quy hoạch cửa ngõ Phía Tây)

  10

  Quyết định 1371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh Quyết định 1188/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

  11

  Quyết định 16/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

  12
  13
  14

  Quyết định 1318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030

  15

  Quyết định 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Yên Bình cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Việt Chiến

  16

  Quyết định 1238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 19,45 ha)

  17

  Quyết định 1236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư Kim Thái

  18

  Quyết định 1237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư Đồng Danh

  19

  Quyết định 1216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên

  20

  Quyết định 1207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu tỉnh Thái Nguyên, năm 2024