VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Có tất cả 317 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông arow
  01

  Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024

  02

  Quyết định 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông

  03

  Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

  04

  Kế hoạch 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  05

  Quyết định 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc cho phép cập nhật ranh giới và các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô

  06

  Quyết định 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

  07

  Quyết định 148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong diện tích dự án xây dựng công trình Hồ suối 38, tỉnh Đắk Nông

  08

  Quyết định 154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

  09

  Quyết định 156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  10

  Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

  11

  Quyết định 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

  12

  Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 02 năm 2024-2025

  13
  14

  Kế hoạch 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024

  15

  Kế hoạch 73/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông triển khai "Quyết định 1262/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  16
  17
  18
  19

  Quyết định 113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Nghị định 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ thuộc phạm vi chức năng của Sở Y tế

  20