Tra cứu văn bản

236.393 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 639/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

02
03

Quyết định 386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, kỳ 2019-2023

04

Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới

05

Quyết định 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư để thực hiện Quy hoạch dân cư

06

Quyết định 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Cần Thơ

07

Nghị định 19/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

08

Công văn 1160/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

09

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

10

Công văn 792-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

11

Quyết định 57/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12

Quyết định 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Thành phố Cần Thơ lần thứ 13 năm 2024

13
14

Công văn 758/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám bệnh, điều trị cho người bệnh

15

Công văn 605/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

16

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai công tác gia đình năm 2024

17

Quyết định 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế

18

Kế hoạch 34/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

19

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

20