Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

131.044 kết quả.
01

Quyết định 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

02

Quyết định 1403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

03

Quyết định 1401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

04

Công văn 9440/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

05

Công văn 2032/TCQLTT-CNV của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý mặt hàng nước đóng chai, đóng bình

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

06

Quyết định 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

07

Quyết định 1398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

08

Công văn 9410/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

09

Công văn 17610/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim AMK 625 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

10

Công văn 7785/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

11

Quyết định 753/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn “Tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào” tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

12

Quyết định 3138/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

13

Thông báo 366/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững"

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

14

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

15

Công văn 9403a/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ô nhiễm nguồn nước sạch Sông Đà

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

16

Công văn 9380/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình giá thịt lợn

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

17

Quyết định 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

18

Công văn 1167/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện áp dụng các chế độ chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

19

Quyết định 3132/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

20

Quyết định 748/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

Vui lòng đợi