Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.271 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ban hành: 21/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2022
02

Công văn 3158/VPCP-KGVX 2022 đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 21/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
03

Quyết định 624/QĐ-TTg 2022 công nhận huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
04

Quyết định 628/QĐ-TTg 2022 Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
05

Công văn 3120/VPCP-NN 2022 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
06

Quyết định 1702/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
07

Chỉ thị 05/CT-BCT 2022 thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án hành chính

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
08

Quyết định 625/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Sóc Trăng

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
09

Nghị định 31/2022/NĐ-CP hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
10

Thông tư 08/2022/TT-BCT bãi bỏ toàn bộ Thông tư 28/2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
11

Quyết định 627/QĐ-TTg 2022 bổ sung dự toán chi thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp xã hội

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
12

Công văn 586/KCB-NV 2022 an toàn tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2022
13

Công văn 449/TTg-KTTH 2022 mức vốn dự kiến cho dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2022
14

Quyết định 329/QĐ-UBND Kon Tum 2022 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2022
15

Quyết định 1703/QĐ-UBND Hà Nội 2022 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
16

Công điện 431/CĐ-TTg 2022 tăng cường triển khai hỗ trợ người lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
17

Quyết định 1724/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
18

Quyết định 1710/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục TTHC được sửa đổi lĩnh vực Lâm nghiệp

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
19

Chỉ thị 4/CT-UBND Bắc Giang 2022 tăng cường quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
20

Quyết định 1352/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
Vui lòng đợi