Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

146.138 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 3735/UBND-KGVX Cần Thơ tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
02

Công văn 4243/SGDĐT-CTTT Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
03

Quyết định 4911/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
04

Công văn 5628/UBND-KGVX Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
05

Thông báo 392/TB-VPCP kết luận về dự thảo Nghị định xử phạt VPHC về quản lý tài nguyên biển và hải đảo

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
06

Công văn 188/TANDTC-PC triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
07

Quyết định 1981/QĐ-TTg xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Công an

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
08

​Công văn 2417/UBND-KGVX Gia Lai tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
09

Quyết định 5053/QĐ-BYT Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người dương tính SARS-CoV-2

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
10

Công văn 5219/BGDĐT-TTr hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
11

Công điện 08/CĐ-UBND Hà Nội tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
12

Thông báo 391/TB-VPCP kết luận về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
13

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
14

Quyết định 1977/QĐ-TTg lập Quy hoạch bảo quản di tích Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, Hải Dương

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
15

Quyết định 4962/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Định

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
16

Công văn 1001/TTrB-P5 đính chính sai sót tại Phụ lục chi tiết các cuộc thanh tra năm 2021

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
17

Quyết định 1666/QĐ-BHXH ban hành Mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
18

Công điện 29/CĐ-UBND Thanh Hóa tăng cường giám sát, cách ly, quản lý người nhập cảnh

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
19

Công văn 4616/UBND-VX HCM tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
20

Quyết định 5181/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải thương mại tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
Vui lòng đợi