Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

129.986 kết quả.
01

Quyết định 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Thịnh Phát, tỉnh Long An

Ban hành: 22/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

02

Công văn 7489/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2018 - 2019 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2019 - 2020

Ban hành: 22/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

03

Quyết định 1059/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023

Ban hành: 22/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

04

Quyết định 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận 17 xã An toàn khu tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 22/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

05

Quyết định 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020

Ban hành: 22/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

06

Công văn 7512/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

07

Công điện 1042/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

08

Quyết định 3680/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án "Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử"

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

09

Quyết định 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

10

Thông tư 13/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

11

Công văn 7451/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về ý tưởng phát triển đô thị sân bay cho Đà Nẵng

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

12

Thông báo 301/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

13

Công văn 14250/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nguồn cung thuốc tiêm có chứa hoạt chất aesinate natri hàm lượng 5mg và 10mg

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

14

Công văn 4043/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

15

Kế hoạch 871/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

16

Nghị quyết 50-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

17

Công văn 7421/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW của Bộ Chính trị

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

18

Thông tư 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

19

Quyết định 514/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 38 bổ sung

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

20

Công văn 14116/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

Vui lòng đợi
dma