Tìm thấy 120.851 văn bản.
Lọc theo:
Kết quả 1-20 trong 120.851 văn bản
01 Công điện 920/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành: 19/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02 Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03 Thông báo 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04 Công văn 6783/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05 Quyết định 879/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06 Quyết định 875/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07 Thông báo 252/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 70 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08 Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09 Quyết định 2009/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10 Quyết định 3648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11 Công văn 4202/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12 Công văn 13530/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13 Công văn 13531/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14 Công văn 13532/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15 Công văn 13533/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16 Công văn 13534/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17 Công văn 13536/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18 Công văn 13537/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19 Công văn 3240/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20 Quyết định 3598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố điều chỉnh, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết