Sắp xếp theo:
01

Công văn 621/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 106/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch"

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ an để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Công văn 579/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sởi

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Công văn 586/QLD-DK của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Công văn 585/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Công văn 314/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 313/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

Ban hành: 19/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới

Ban hành: 19/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 95/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Tuyên Quang để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 31/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 22

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 140/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết