Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
161.778 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 433/BYT-MT 2022 tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
02

Báo cáo 15-BC/BCĐTW 2022 kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 2021

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
03

Nghị quyết 7/NQ-CP 2022 gia hạn Biên bản ghi nhớ về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận”

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
04

Nghị quyết 8/NQ-CP 2022 ký Hiệp định Tài chính cho Chương trình "Tăng cường Quản trị kinh tế tại Việt Nam” sử dụng viện trợ không hoàn lại của EU

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
05

Công văn 648/VPCP-NN 2022 Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
06

Công văn 647/VPCP-NN 2022 kết quả triển khai Kế hoạch xử lý ô nhiễm triệt để

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
07

Quyết định 133/QĐ-TTg 2022 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nhâm Dần

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
08

Công văn 429/BYT-MT 2022 phòng, chống dịch đối với tổ chức bay trên các chuyến bay quốc tế

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
09

Quyết định 138/QĐ-TTg 2022 sửa đổi, bổ sung Đề án thúc đẩy chuyển giao và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
10

Kế hoạch 125/KH-BYT 2022 tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
11

Quyết đinh 132/QĐ-TTg 2022 kiện toàn BCĐ tổng kết Chiến lược phòng chống tham nhũng

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
12

Quyết định 383/QĐ-BGDĐT 2022 Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
13

Quyết định 384/QĐ-BGDĐT Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 của BGDĐT

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
14

Quyết định 170/QĐ-BVHTTDL 2022 công nhận Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
15

Quyết định 200/QĐ-UBND Cà Mau 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
16

Quyết định 131/QĐ-TTg 2022 Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GDĐT

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
17

Quyết định 355/QĐ-BGDĐT 2022 Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
18

Thông báo 22/TB-VPCP 2022 kết luận về an ninh, an toàn hàng không phục vụ Tết Nguyên đán tại CHK quốc tế Nội Bài

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
19

Quyết định 152/QĐ-BGTVT 2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của BGTVT

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
20

Quyết định 84/QĐ-UBND Lai Châu 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
Vui lòng đợi