Tra cứu văn bản

188.699 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

02

Quyết định 627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Nam Định

03

Công văn 1758/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP và Nghị định 07/2023/NĐ-CP, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

04

Quyết định 458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La

05

Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về việc bố trí vốn đối ứng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

06

Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

07

Quyết định 457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn thành viên Ban Biên tập và Tổ Thư ký giúp việc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La

08

Chương trình 461/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2023

09

Quyết định 628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Quyết định 500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức lại Bệnh viện Phổi thuộc Sở Y tế

11

Quyết định 943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

Quyết định 776/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Diễn đàn Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023

13

Quyết định 579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

14

Quyết định 946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Quyết định 944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16
17

Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

18

Quyết định 531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

19

Công văn 2038/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

20

Công văn 3039/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Đường sắt và tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết Luật Đường sắt