Tìm thấy 117.972 văn bản.
Lọc theo:
Kết quả 1-20 trong 117.972 văn bản
01 Công văn 109/VNCERT-KTHT&GS của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal

Ban hành: 23/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02 Quyết định 441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 23/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03 Công văn 3727/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư 03 dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Ban hành: 23/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04 Quyết định 437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018

Ban hành: 21/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05 Quyết định 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 21/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06 Quyết định 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 20/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07 Công văn 523/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về các vướng mắc một số quy định tại Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 12/04/2017 phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08 Công văn 1499/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09 Công văn 1500/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10 Quyết định 2559/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11 Công văn 3658/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người tàn tật

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12 Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13 Quyết định 2574/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư xây dựng, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14 Quyết định 797/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16 Công văn 1568/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Ban hành: 19/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17 Quyết định 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ban hành: 19/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18 Thông tư 19/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt

Ban hành: 19/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19 Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Ban hành: 19/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20 Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 19/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết