Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

157.505 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1770/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
02

Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
03

Công điện 22/CĐ-UBND Hà Nội 2021 triển khai các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
04

Công văn 7616/VPCP-NN 2021 báo cáo khó khăn, tồn tại về sử dụng đất đai của tỉnh Cà Mau

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
05

Công văn 7619/VPCP-CN 2021 đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
06

Nghị quyết 133/NQ-CP 2021 sửa đổi Nghị quyết 60/NQ-CP cơ chế cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
07

Quyết định 1769/QĐ-TTg 2021 Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
08

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND Quảng Nam Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
09

Quyết định 582/QĐ-CĐSVN 2021 quyết toán dự án Công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đường sắt HN-TP.HCM

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
10

Quyết định 576/QĐ-CĐSVN 2021 quyết toán dự án Công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
11

Công văn 1392/TTg-NN 2021 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
12

Báo cáo 1642/BC-BYT 2021 tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 19/10/2021

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
13

Quyết định 583/QĐ-CĐSVN 2021 kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa hầm khám chữa, chỉnh bị toa xe

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
14

Công văn 7594/VPCP-KTTH 2021 đánh giá Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
15

Nghị định 90/2021/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại giữa VN và Lào từ 04/10/2020 đến 04/10/2023

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
16

Quyết định 2669/QÐ-BVHTTDL 2021 Hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng truyền thông Ngành VHTTDL

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
17

Quyết định 1818/QĐ-BGTVT 2021 Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
18

Báo cáo thẩm định 177/BCTĐ-BTP 2021 dự thảo Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực lao động, BHXH

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
19

Quyết định 577/QĐ-CĐSVN 2021 quyết toán dự án Công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
20

Quyết định 580/QĐ-CĐSVN 2021 quyết toán dự án Công trình nâng cấp cải tạo, sửa chữa tuyến đường sắt HN-TP.HCM

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
Vui lòng đợi