Sắp xếp theo:
01

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 128/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Công văn 9203/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Công văn 9216/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên theo Quy hoạch được phê duyệt

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông báo 366/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc đầu tư các dự án tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Ban hành: 22/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông báo 365/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ và Dự án cảng tổng hợp container Cái Mép hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 660/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 649/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 5021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa, y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Công văn 7657/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Công văn 9128/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Công văn 9171/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 9131/VPCP-CN của Văn phòng Chính phú đề xuất quản lý, sử dụng và khai thác Bến cảng Bãi Vòng - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Công văn 1286/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam bên lề Hội nghị WEF ASEAN năm 2018

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết