Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

153.887 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3730/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung mẫu hồ sơ bệnh án phục hồi chức năng

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
02

Công văn 5337/SYT-VP TP Hồ Chí Minh triển khai Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
03

Thông báo 209/TB-VPCP một số giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
04

Công văn 6312/BYT-KCB tăng cường sử dụng Tele-Health trong điều trị COVID-19

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
05

Công văn 1066/TTg-KGVX tái cơ cấu các chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia 2021-2025

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
06

Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
07

Công văn 5328/VPCP-KGVX về ưu tiên vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng y tế tư nhân

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
08

Quyết định 3801/QĐ-UBND Danh mục thủ tục Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
09

Công văn 4912/UBND-KGVX mẫu Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội TP Đà Nẵng

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
10

Công văn 7977/BGTVT-VT tạm dừng đường bay TP HCM - Buôn Mê Thuột trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
11

Công văn 7959/BGTVT-TCCB thực hiện các chiến lược, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
12

Công văn 7974/BGTVT-VT hỗ trợ Y Bác sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
13

Công văn 7944/BGTVT-HTQT về việc nhập cảnh của chuyên gia Hàn Quốc và gia đình

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
14

Công văn 3277/BGDĐT-KHTC thực hiện hỗ trợ học sinh, sinh viên trong tình hình dịch Covid-19

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
15

Quyết định 1383/QĐ-TTg Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
16

Công văn 6288/BYT-MT giảm thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
17

Công văn 7961/BGTVT-VT tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển bằng đường sắt do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
18

Quyết định 1381/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
19

Công văn 5319/VPCP-TCCV về ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
20

Quyết định 1384/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
Vui lòng đợi