VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG

Có tất cả 252 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng arow
  01

  Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

  02

  Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý

  03

  Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quản lý

  04

  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  05
  06

  Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  07

  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục giá dịch vụ trông giữ xe tại Bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

  08
  09
  10
  11

  Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 22/02/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

  12
  13

  Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng và bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 3 của khoản 3 Điều 1 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

  14
  15

  Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ một phần Quyết định 36/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  16

  Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  17

  Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm 2022

  18

  Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình và hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  19

  Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  20

  Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng