Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG

Có tất cả 234 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình và hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
02

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2021
03

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2021
04

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 42/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
05

Quyết định 3779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
06

Công văn 7778/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc cập nhật biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, F1, F2, F liên quan

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
07

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
08

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định cụ thể việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
09

Công văn 7375/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn tạm thời công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Ban hành: 02/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
10

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
11

Công văn 7009/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
12

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
13

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 7 và Điều 27 Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
14

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 34/2018/QĐ-UBND và Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
15

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 137/2003/QĐ-UB ngày 15/9/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
16

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
17

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục công trình theo chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
18

Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
19

Công văn 4912/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
20

Công văn 4817/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
Vui lòng đợi