VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG

Có tất cả 223 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 7009/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
02

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
03

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 7 và Điều 27 Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
04

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 34/2018/QĐ-UBND và Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
05

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 137/2003/QĐ-UB ngày 15/9/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
06

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
07

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục công trình theo chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
08

Công văn 4912/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
09

Công văn 4817/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
10

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu tượng (Logo) Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
11

Công văn 4439/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
12

Quyết định 2244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
13

Công văn 3937/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
14

Kế hoạch 119/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 để giám sát chủ động COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 19/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
15

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
16

Công văn 3526/UBND-STTTT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc góp ý ứng dụng Bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
17

Công văn 3522/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc một số hoạt động trở lại và các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
18

Quyết định 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
19

Kế hoạch 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia các khâu của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 06/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
20

Công văn 3118/UBND-STTTT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường triển khai ứng dụng Quản lý khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
Vui lòng đợi