VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG

Có tất cả 192 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
02

Công văn 778/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục quyết liệt tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
03

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
04

Quyết định 4988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
05

Quyết định 4929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
06

Công văn 7079/UBND-KTTC của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
07

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
08

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB ngày 15/12/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
09

Quyết định 3709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
10

Quyết định 3719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Sơn Trà

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
11

Công văn 6346/UBND-SYT của Ủy ban nhân Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-9 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
12

Công văn 6055/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
13

Quyết định 3287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay

Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
14

Công văn 5896/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
15

Công văn 5316/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
16

Quyết định 2784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Phương án tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 01/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
17

Công văn 4998/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
18

Công văn 4987/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
19

Thông báo 73/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
20

Công văn 4930/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân của Thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
Vui lòng đợi