VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG

Có tất cả 210 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 4817/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
02

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu tượng (Logo) Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
03

Công văn 4439/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
04

Quyết định 2244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
05

Công văn 3937/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
06

Kế hoạch 119/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 để giám sát chủ động COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 19/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
07

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
08

Công văn 3526/UBND-STTTT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc góp ý ứng dụng Bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
09

Công văn 3522/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc một số hoạt động trở lại và các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
10

Quyết định 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
11

Kế hoạch 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia các khâu của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 06/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
12

Công văn 3118/UBND-STTTT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường triển khai ứng dụng Quản lý khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
13

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 đại diện hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
14

Công văn 2847/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
15

Công văn 2707/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
16

Công văn 2581/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
17

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
18

Công văn 778/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục quyết liệt tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
19

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
20

Quyết định 4988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
Vui lòng đợi