VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Có tất cả 1.578 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh arow
  01

  Quyết định 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  02

  Quyết định 182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà điều hành sản xuất điện lực Yên Phong, tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

  03

  Quyết định 185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà điều hành sản xuất điện lực Từ Sơn, tại phường Đông Ngàn, Thành phố Từ Sơn

  04
  05

  Quyết định 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Khu điều hành sản xuất Công ty điện lực Bắc Ninh, tại phường Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh

  06

  Quyết định 180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà điều hành, tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du

  07
  08

  Quyết định 183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Trụ sở điện lực Gia Bình, tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình

  09

  Quyết định 184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà trực cấp điện cho Cụm công nghiệp sản xuất thép, tại phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn

  10

  Quyết định 181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà điều hành sản xuất điện lực Lương Tài, tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

  11

  Quyết định 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh

  12

  Quyết định 192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà điều hành sản xuất điện lực Tiên Du, tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du

  13

  Quyết định 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà điều hành sản xuất điện lực Quế Võ, tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ

  14

  Quyết định 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà điều hành sản xuất, tại phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh

  15

  Quyết định 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Điện lực Bắc Ninh - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc thuê đất để làm Nhà trực vận hành điện lực thành phố Bắc Ninh, tại phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh

  16

  Quyết định 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ, đề cương và dự toán chi phí Xây dựng bộ đơn giá dịch vụ công đô thị (Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Duy trì cây xanh đô thị) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  17

  Quyết định 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

  18

  Quyết định 390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  19

  Quyết định 383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng báo chí Ngô Gia Tự năm 2023

  20

  Quyết định 381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm y tế và Nhà tang lễ thị xã Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn)