VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 135 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 150/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
02

Công văn 38/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
03

Kế hoạch 168/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
04

Công văn 4073/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
05

Công văn 4049/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 26/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
06

Công văn 3994/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ Giáng Sinh và Tết Dương lịch 2021

Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
07

Kế hoạch 162/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
08

Quyết định 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
09

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
10

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
11

Công văn 3814/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
12

Công văn 3735/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường thưc hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
13

Quyết định 2729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
14

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà cho thuê trọ

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
15

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bãi bỏ Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
16

Kế hoạch 150/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
17

Quyết định 2618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
18

Quyết định 2600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
19

Quyết định 2601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
20

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/07/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
Vui lòng đợi