VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 225 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 5168/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương đương với Cấp độ 1

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
02

Quyết định 2635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2021, Tết Nguyên đán năm 2022, ứng phó với các tình huống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
03

Quyết định 2619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
04

Công văn 4805/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đăng ký tổ chức tự tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (Vero Cell) tại doanh nghiệp

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
05

Quyết định 2559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chế tạo buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
06

Công văn 4700/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ tạm thời vắc xin Vero Cell cho các đơn vị

Ban hành: 09/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
07

Công văn 4632/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
08

Công văn 4578/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
09

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức tiếp nhận người dân Cần Thơ trở về từ vùng dịch

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
10

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát triển chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
11

Công văn 4407/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg

Ban hành: 03/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
12

Công văn 4395/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc khẩn trương kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận công dân về từ vùng có dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 02/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
13

Công văn 4295/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
14

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
15

Quyết định 2362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ khẩn cấp người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
16

Quyết định 2243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
17

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
18

Công văn 3996/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc lùi thời gian tựu trường, thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
19

Quyết định 2095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
20

Quyết định 2062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
Vui lòng đợi