Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 297 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
02

Quyết định 1575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
03

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đào tạo nghề cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (Quân nhân Xuất ngũ), nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
04

Quyết định 1534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
05

Quyết định 1479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
06

Kế hoạch 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện số hóa trong nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
07

Quyết định 1432/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
08

Quyết định 1300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
09

Kế hoạch 87/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
10

Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
11

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
12

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
13

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
14

Quyết định 1103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 và kết quả thực hiện năm đầu kỳ 2021

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
15

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
16

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
17

Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai, thực hiện công tác Ngoại giao văn hoá tại Thành phố Cần Thơ năm 2022

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
18

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về phòng, chống bệnh dại trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2030

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
19

Quyết định 960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
20

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
Vui lòng đợi