VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 948 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ arow
  01

  Quyết định 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Cần Thơ

  02

  Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

  03

  Kế hoạch 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động mừng Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023

  04

  Quyết định 728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023

  05

  Quyết định 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi Thành phố Cần Thơ

  06

  Kế hoạch 58/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc giám sát và phòng, chống dịch cúm A (H5N1, H7N9) trên người tại Thành phố Cần Thơ năm 2023

  07

  Quyết định 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Cần Thơ

  08

  Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2030

  09

  Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Cần Thơ

  10

  Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

  11

  Công văn 853/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số

  12
  13

  Quyết định 686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Cần Thơ năm 2022, chuyên đề “Chất thải rắn”

  14

  Kế hoạch 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ Trái đất năm 2023" trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

  15
  16

  Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  17

  Quyết định 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Thạnh Lộc 3, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  18

  Quyết định 641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

  19

  Quyết định 639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Trường Thắng, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  20

  Quyết định 618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn