VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 171 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
02

Quyết định 668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
03

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
04

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
05

Quyết định 595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
06

Quyết định 594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Thành phố

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
07

Công văn 693/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
08

Quyết định 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
09

Quyết định 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
10

Công văn 655/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
11

Quyết định 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
12

Quyết định 446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
13

Quyết định 443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
14

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
15

Công văn 606/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện xét nghiệm cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
16

Quyết định 398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
17

Quyết định 397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
18

Quyết định 391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
19

Công văn 533/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
20

Công văn 532/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
Vui lòng đợi