VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 1.979 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ arow
  01

  Quyết định 901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024 của Thành phố Cần Thơ

  02

  Quyết định 899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện

  03

  Quyết định 898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  04

  Quyết định 900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  05

  Quyết định 862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  06

  Quyết định 861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Chương trình xây dựng quyết định quy phạm pháp luật năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố

  07

  Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích trong công tác phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024

  08

  Quyết định 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

  09

  Quyết định 874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Ninh Kiều

  10

  Quyết định 856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  11

  Quyết định 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố Cần Thơ

  12

  Quyết định 853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  13

  Kế hoạch 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị định 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

  14

  Quyết định 836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Thành phố Cần Thơ năm học 2024 - 2025

  15

  Quyết định 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện quản lý thường xuyên đường bộ và đường thủy nội địa Thành phố Cần Thơ năm 2024

  16

  Quyết định 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án "Tiếp nhận thiết bị chụp hình đáy mắt cho Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ" do Tổ chức Project Orbis, Internatinal Inc. (Orbis) tại Việt Nam tài trợ

  17
  18

  Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của Thành phố Cần Thơ năm 2024

  19

  Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới Thành phố Cần Thơ năm 2024

  20

  Quyết định 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ