VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Có tất cả 1.510 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế arow
  01

  Quyết định 632/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  02

  Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

  03

  Quyết định 582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

  04

  Quyết định 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ - 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

  05

  Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chương trình cải cách tư pháp năm 2023

  06

  Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy nhanh công tác quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm

  07

  Quyết định 570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

  08

  Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

  09

  Quyết định 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

  10

  Quyết định 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

  11

  Quyết định 567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2025 huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

  12
  13
  14

  Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  15

  Quyết định 550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

  16

  Quyết định 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

  17

  Quyết định 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 06 công trình, dự án trong năm 2023 trên địa bàn Thành phố Huế

  18

  Quyết định 549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 41 công trình, dự án trong năm 2023 trên địa bàn Thành phố Huế

  19

  Quyết định 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 03 công trình, dự án trong năm 2023 trên địa bàn huyện Nam Đông

  20

  Quyết định 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Huế