VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Có tất cả 2.741 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế arow
  01
  02

  Quyết định 1317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

  03

  Quyết định 26/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

  04

  Quyết định 1277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  05

  Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  06

  Kế hoạch 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt năm 2024-2025

  07

  Quyết định 1250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để quản lý tại khu dân cư Đồng Thanh Niên, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

  08

  Quyết định 1251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao đất cho Trường Mầm non Hương Hữu tại xã Hương Hữu, huyện Nam Đông để mở rộng cơ sở giáo dục đào tạo

  09

  Quyết định 1258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

  10

  Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

  11

  Kế hoạch 200/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  12

  Quyết định 1234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện

  13

  Quyết định 1215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14

  Kế hoạch 196/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

  15

  Quyết định 24/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế

  16

  Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” năm 2024 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  17

  Kế hoạch 191/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  18

  Kế hoạch 189/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  19

  Kế hoạch 188/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thi hành Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  20

  Quyết định 1150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn