VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI

Có tất cả 4.904 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Kế hoạch 177/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
02

Công văn 2492/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đề nghị thống kê, báo cáo về công tác thi hành án hành chính

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
03

Công văn 2480/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2021

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
04

Công điện 17/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
05

Quyết định 3782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu cách ly công dân phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
06

Công văn 2472/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
07

Công văn 2473/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công trình trọng điểm, cấp bách tiếp tục thi công xây dựng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
08

Quyết định 3778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Nhà A5 thuộc Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
09

Công văn 2470/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
10

Công văn 2468/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
11

Thông báo 570/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
12

Công văn 2456/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
13

Quyết định 3777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
14

Quyết định 3772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
15

Công văn 2453/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc vận chuyển công nhân, chuyên gia và triển khai Phương án tổ chức giao thông "Luồng xanh" cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đi qua và ra vào Thành phố

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
16

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
17

Công văn 2429/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
18

Công văn 2431/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
19

Công văn 2436/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao thứ hạng Chỉ số thương mại điện tử Hà Nội

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
20

Công văn 2434/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
Vui lòng đợi