VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI

Có tất cả 6.154 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội arow
  01

  Quyết định 4692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy

  02

  Kế hoạch 303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  03

  Quyết định 4676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

  04

  Kế hoạch 300/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  05

  Quyết định 4687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2022

  06

  Quyết định 4683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức các hoạt động của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022

  07

  Công văn 3944/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  08

  Kế hoạch 298/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2023

  09
  10

  Công văn 3932/UBND-BTĐ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

  11
  12

  Quyết định 4610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

  13

  Quyết định 4588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Sứ mệnh xe lăn nhân đạo (Hoa Kỳ) viện trợ thông qua Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV)

  14
  15

  Quyết định 4579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  16

  Quyết định 4611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép đổi tên Trung tâm Dạy nghề sửa chữa, lái xe ô tô Long Biên thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lái xe ô tô Long Biên

  17

  Quyết định 4580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

  18

  Quyết định 4589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026

  19

  Quyết định 4572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tham gia phong trào thi đua "Người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhiệm kỳ 2017 - 2022

  20

  Quyết định 4573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2022