VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Có tất cả 125 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
02

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
03

Công văn 3277/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
04

Công văn 3278/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
05

Công văn 3226/UBND-NNMT của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp tục thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
06

Công văn 3112/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
07

Công văn 3107/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Chính phủ

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
08

Kế hoạch 2186/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
09

Quyết định 531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh Lao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
10

Quyết định 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
11

Quyết định 342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kết quả xếp loại thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2021
12

Công văn 1191/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc chỉ đạo việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
13

Công văn 1135/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
14

Công văn 1103/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 từ các vùng dịch

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
15

Kế hoạch 1098/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
16

Kế hoạch 1036/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
17

Quyết định 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch Phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
18

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
19

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
20

Kế hoạch 160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2021
Vui lòng đợi