VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Có tất cả 115 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kết quả xếp loại thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2021
02

Công văn 1191/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc chỉ đạo việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
03

Công văn 1135/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
04

Công văn 1103/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 từ các vùng dịch

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
05

Kế hoạch 1098/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
06

Kế hoạch 1036/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
07

Quyết định 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch Phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
08

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
09

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
10

Kế hoạch 160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2021
11

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2021
12

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
13

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
14

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
15

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
16

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc bãi bỏ Quyết định 48/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
17

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung giá đất ở vào Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
18

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
19

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ngưng một phần hiệu lực thi hành của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
20

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
Vui lòng đợi