VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Có tất cả 210 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk arow
  01

  Quyết định 44/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định khu vực, địa điểm đổ thải và quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  02

  Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  03

  Công văn 9233/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh

  04

  Quyết định 2428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  05

  Quyết định 2428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  06
  07
  08

  Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quản lý

  09

  Quyết định 2306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

  10

  Quyết định 2300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

  11

  Quyết định 2299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

  12

  Công văn 8525/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ Xây dựng

  13

  Quyết định 2283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành và điều chỉnh quy trình nội bộ và quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nội vụ

  14

  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  15

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  16

  Quyết định 2109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực: Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

  17

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  18

  Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  19

  Quyết định 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

  20