VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 134 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
02

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Tết Tân Sửu năm 2021

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
03

Kế hoạch 4/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 04/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
04

Quyết định 60/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
05

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
06

Kế hoạch 4740/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
07

Quyết định 56/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
08

Quyết định 55/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
09

Quyết định 54/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
10

Quyết định 53/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Thành phố Hải Dương năm học 2020 - 2021

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
11

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian, các bước thực hiện thủ tục và việc thực hiện đồng thời một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
12

Quyết định 51/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
13

Quyết định 50/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
14

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
15

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định cụ thể giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe Kinh Môn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Năm Thu đang quản lý trên địa bàn phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn

Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
16

Quyết định 2352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 16/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
17

Quyết định 2351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 16/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2020
18

Thông báo 371/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Dương về việc áp dụng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 15/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2020
19

Quyết định 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
20

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 21/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
Vui lòng đợi