VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Có tất cả 140 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang arow
  01
  02

  Kế hoạch 34/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  03

  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  04

  Kế hoạch 26/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chuyên mục "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tỉnh Kiên Giang năm 2023

  05

  Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định tiêu chuẩn, đối tượng được an táng tại khu từ trần các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  06

  Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đối thoại với thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2023

  07

  Quyết định 164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Chương trình Công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

  08

  Quyết định 3326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

  09

  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  10

  Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, quy hoạch, đầu tư tu bổ, phục hồi, phát huy di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  11

  Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  12

  Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  13

  Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  14
  15

  Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  16

  Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định phân cấp quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  17

  Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  18

  Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  19

  Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  20

  Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025