VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Có tất cả 108 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
02

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
03

Quy định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
04

Quyết định 177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực năm 2020

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
05

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
06

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
07

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh KIên Giang

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
08

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
09

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
10

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
11

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
12

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
13

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân công, phân cấp quản lý đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 21/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
14

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về quy mô, chiều cao tối đa và thời hạn được phép tồn tại công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 21/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
15

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
16

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2030

Ban hành: 06/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
17

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 13/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
18

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 16/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
19

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 11/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2019
20

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Ban hành: 09/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
Vui lòng đợi