VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Có tất cả 547 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre arow
  01

  Quyết định 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

  02

  Quyết định 885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  03

  Quyết định 719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

  04

  Quyết định 14/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre

  05

  Quyết định 696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

  06

  Quyết định 682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

  07
  08

  Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  09

  Quyết định 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  10

  Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

  11

  Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại khu vực cù lao Long Thành, xã Sơn Phú và Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

  12
  13

  Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre bãi bỏ Chỉ thị 05/2003/CT-UB ngày 01/4/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy

  14

  Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức vụ cán bộ và chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  15

  Quyết định 513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

  16

  Quyết định 416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  17

  Quyết định 405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre

  18

  Quyết định 365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

  19

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phân cấp việc tiếp nhận bàn giao, quản lý đối với các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  20

  Quyết định 338/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre