VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Có tất cả 284 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh arow
  01
  02
  03

  Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định thời gian bán hàng; các trường hợp dừng bán hàng; quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  04

  Quyết định 1632/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh

  05
  06

  Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

  07

  Quyết định 1499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố Danh mục và Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  08

  Quyết định 1438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  09

  Quyết định 1404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố Danh mục và quy trình thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  10
  11

  Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

  12

  Quyết định 1377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh

  13
  14

  Quyết định 1277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện; Quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh

  15

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  16

  Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

  17

  Quyết định 1241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  18

  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

  19

  Quyết định 1176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

  20

  Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch