VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Có tất cả 655 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang arow
  01

  Quyết định 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  02

  Quyết định 636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  03

  Quyết định 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc cho Ban Quản lý Cảng cá Tiền Giang thuê đất; khu đất tọa lạc tại ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

  04

  Quyết định 610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học Tân Thành; phần đất tọa lạc ấp Kinh Giữa và ấp Láng, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

  05

  Quyết định 614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thu hồi đất do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang quản lý

  06

  Quyết định 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Tân Đông quản lý; khu đất tọa lạc ấp Ông Gồng, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

  07

  Quyết định 612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Họ đạo Thiên Phước Đàn

  08

  Quyết định 613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ Phước

  09

  Quyết định 571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang năm 2024

  10

  Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  11
  12
  13

  Quyết định 443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

  14

  Quyết định 446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

  15

  Quyết định 444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang

  16

  Quyết định 445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng, quản lý của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  17

  Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2024

  18

  Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  19

  Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  20

  Quyết định 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang