VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Có tất cả 114 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
02

Quyết định 1534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
03

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

Ban hành: 22/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
04

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
05

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019

Ban hành: 18/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
06

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
07

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 04/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
08

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 02/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
09

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung Thành phố Nam Định

Ban hành: 12/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
10

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 03/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
11

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 03/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
12

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
13

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Nam Định

Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
14

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
15

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định

Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
16

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
17

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
18

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
19

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công

Ban hành: 04/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2017
20

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2017
Vui lòng đợi