VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Có tất cả 277 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định arow
  01

  Chỉ thị 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2023

  02

  Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nam Định

  03

  Quyết định 2174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công nhận xã Giao Phong, huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục năm 2022

  04

  Quyết định 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

  05
  06

  Quyết định 2138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  07

  Quyết định 2136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và đổi tên thành Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

  08

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định về việc xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp

  09

  Quyết định 2096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  10

  Quyết định 2097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  11

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

  12

  Quyết định 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc cấp giấy phép khoan khảo sát địa chất phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công dự án thành phần số 10: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nam Định

  13

  Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030”

  14

  Quyết định 2037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh số hiệu các tuyến đường tỉnh trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định định hướng đến năm 2030

  15

  Quyết định 2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định

  16

  Quyết định 1967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định

  17

  Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định

  18

  Quyết định 1955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 - 2025

  19

  Quyết định 1872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ

  20