VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Có tất cả 220 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên arow
  01
  02

  Quyết định 1268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài chính

  03

  Quyết định 1146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

  04

  Quyết định 1144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

  05

  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  06

  Quyết định 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  07

  Quyết định 938/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải

  08

  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

  09
  10
  11

  Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

  12

  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  13

  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  14

  Quyết định 2798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

  15

  Quyết định 2612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  16

  Quyết định 2611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải

  17

  Quyết định 2404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  18
  19

  Quyết định 2214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

  20

  Kế hoạch 252/KH-UBNDTPHN-UBNDHY-UBNDBN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội