VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Có tất cả 121 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 1617/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
02

Công văn 1608/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý người từ Thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
03

Công văn 1382/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải, lái xe trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
04

Công điện 1352/CĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2021
05

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
06

Công văn 1290/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2021
07

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
08

Thông báo 30/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
09

Công văn 209/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan trường hợp tại Công ty TNHH Smart Shirts

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
10

Công văn 208/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
11

Công văn 121/UBND-KT2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
12

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
13

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
14

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
15

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
16

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
17

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
18

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 10/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2020
19

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
20

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 14/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
Vui lòng đợi