VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Có tất cả 126 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
02

Quyết định 50/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
03

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
04

Quyết định 1957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
05

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
06

Công văn 1617/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
07

Công văn 1608/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý người từ Thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
08

Công văn 1382/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải, lái xe trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
09

Công điện 1352/CĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2021
10

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
11

Công văn 1290/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2021
12

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
13

Thông báo 30/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
14

Công văn 209/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan trường hợp tại Công ty TNHH Smart Shirts

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
15

Công văn 208/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ban hành: 30/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
16

Công văn 121/UBND-KT2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
17

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
18

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
19

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
20

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
Vui lòng đợi