VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Có tất cả 1.259 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La arow
  01

  Quyết định 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải Sơn La

  02

  Quyết định 331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc đính chính Quyết định 40/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

  03

  Quyết định 324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt khu vực dự án Nhà máy thủy điện Nậm Pàn 5 vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

  04

  Quyết định 317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024

  05

  Quyết định 315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040

  06

  Quyết định 322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án San nền, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Hưng Mai, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

  07

  Quyết định 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông liên xã Long Hẹ - Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

  08

  Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La

  09
  10
  11

  Quyết định 239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  12

  Quyết định 240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đền thờ Liệt sỹ tại Khu lịch sử - văn hoá đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

  13

  Quyết định 229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố, bãi bỏ Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14

  Quyết định 234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Hợp tác xã Ban Mai thuê đất để thực hiện dự án Điểm du lịch Ban Mai Suối Chiếu tại bản Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

  15

  Quyết định 214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án số 2 Khu đô thị Hồ Tuổi trẻ, Thành phố Sơn La

  16

  Quyết định 206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024

  17

  Quyết định 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Kè chống sạt lở suối Tấc, huyện Phù Yên (giai đoạn II)

  18

  Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La hủy bỏ hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đầu tuyến tránh QL.6, Thành phố Sơn La

  19

  Quyết định 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024

  20

  Quyết định 02/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy định việc quản lý chất thải và việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La