VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Có tất cả 141 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 2307/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
02

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các biện pháp công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
03

Công văn 2236/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
04

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
05

Công văn 2224/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR

Ban hành: 10/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
06

Công văn 2220/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc khẩn trương triển khai thực hiện hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19

Ban hành: 10/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
07

Công văn 2228/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện các Thông báo của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 10/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
08

Công văn 2188/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
09

Công văn 2157/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện việc báo cáo lịch trình khi cán bộ, công chức đi công tác ngoài tỉnh

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
10

Công văn 2158/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện cách ly tập trung và quản lý sau cách ly tập trung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
11

Kế hoạch 2156/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
12

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
13

Kế hoạch 2127/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
14

Kế hoạch 2075/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
15

Công văn 2033/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
16

Công văn 1979/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
17

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2021
18

Quyết định 187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2021
19

Công văn 1944/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021

Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2021
20

Công văn 1927/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức cấu thành bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
Vui lòng đợi