VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Có tất cả 381 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận arow
  01

  Quyết định 1747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận

  02
  03

  Kế hoạch 5198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai "Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

  04
  05

  Quyết định 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận

  06

  Quyết định 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  07

  Công văn 5170/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue

  08

  Quyết định 67/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại Trạm thủy văn Phước Bình, Phước Hà và Phước Hữu trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận

  09
  10
  11

  Quyết định 1689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công nhận Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thuận Bắc, huyện Thuận Bắc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  12

  Quyết định 1694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công nhận lại Trường Tiểu học Lạc Tiến, huyện Thuận Nam đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  13
  14

  Kế hoạch 5058/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Tăng trưởng khách du lịch trong những tháng cuối năm 2022

  15
  16

  Quyết định 62/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

  17

  Quyết định 1587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

  18

  Quyết định 1574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh giai đoạn 2022-2025

  19

  Kế hoạch 4897/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh

  20

  Quyết định 61/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng khềnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận