VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Có tất cả 726 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định arow
  01
  02

  Quyết định 3973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025

  03

  Quyết định 3968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thu hồi đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã An Dũng để làm Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã An Dũng thuộc dự án Hồ chứa nước Đồng Mít tại xã An Trung, huyện An Lão

  04
  05

  Quyết định 3965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  06

  Quyết định 3966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thu hồi đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã An Dũng để làm Nhà làm việc Bưu điện xã An Dũng thuộc dự án Hồ chứa nước Đồng Mít tại xã An Trung, huyện An Lão

  07

  Quyết định 3948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  08

  Công văn 7142/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đất năm 2023

  09

  Công văn 7151/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn

  10

  Công văn 7155/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

  11

  Công văn 7058/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chủ trương tổ chức Chương trình “Khai Xuân bản lĩnh 2023” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn

  12

  Quyết định 3851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh năm 2022

  13

  Công văn 6958/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

  14

  Công văn 6973/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đề xuất giải quyết những khó khăn, vương mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn

  15

  Quyết định 72/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  16

  Công văn 6975/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến đường ven biển theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2021

  17

  Công văn 6976/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

  18

  Quyết định 3850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Tây Sơn năm 2022

  19

  Quyết định 3852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán Công trình: Khoán bảo vệ rừng tự nhiên chuyển tiếp Đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ

  20

  Quyết định 3713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2022