VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Có tất cả 1.540 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định arow
  01
  02

  Quyết định 59/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 03 năm (2023-2025)

  03
  04
  05
  06

  Quyết định 56/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07

  Quyết định 55/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025

  08

  Quyết định 3322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng thực hiện khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

  09

  Quyết định 3299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Tuyến đường N5 và D5 kết nối với ranh giới Khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn

  10

  Quyết định 3303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý tại khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn

  11

  Quyết định 3298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Nước Lương

  12

  Quyết định 3300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các đề án khuyến công sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2023

  13
  14

  Quyết định 3301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu thiết chế Công đoàn - khu CC-09 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn

  15
  16

  Quyết định 3304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định

  17

  Quyết định 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  18

  Quyết định 3271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trụ sở làm việc Công an xã Nhơn An, thị xã An Nhơn của Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn

  19

  Quyết định 3272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

  20

  Quyết định 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã để hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh năm 2023