VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Có tất cả 337 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp arow
  01

  Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

  02

  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  03

  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023

  04

  Quyết định 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  05

  Công văn 01/UBND-ĐTXD của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị hỗ trợ cứu nạn tại công trình cầu Kênh Rọc Sen, thuộc dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 - ĐT.845, tỉnh Đồng Tháp

  06

  Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  07

  Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về Quản lý chất thải rắn y tế bên ngoài khuôn viên cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  08
  09

  Quyết định 1151/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp

  10
  11

  Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

  12

  Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

  13

  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND.HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng khu nhà ở công vụ Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh

  14
  15

  Quyết định 996/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố lại mã số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  16
  17
  18
  19
  20