VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Có tất cả 658 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An arow
  01

  Công điện 27/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Công điện 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

  02

  Quyết định 3018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

  03

  Công văn 7995/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

  04

  Kế hoạch 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2023

  05

  Kế hoạch hành động 705/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  06

  Quyết định 2999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  07

  Quyết định 3005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án "Đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025"

  08

  Quyết định 2956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

  09

  Công văn 7864/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Nghị định 56/2023/NĐ-CP

  10
  11

  Công văn 7862/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10

  12

  Công văn 7848/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An

  13

  Quyết định 2957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An

  14

  Kế hoạch 684/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2024

  15

  Chỉ thị 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 -2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  16

  Chỉ thị 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  17
  18

  Kế hoạch 670/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  19

  Kế hoạch 671/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát triển hạ tầng số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025

  20

  Kế hoạch 667/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An