VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HẢI PHÒNG

Có tất cả 603 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng arow
  01

  Quyết định 2803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  02

  Quyết định 32/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

  03

  Quyết định 2795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Báo cáo phương pháp luận và ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) Thành phố Hải Phòng năm 2023

  04

  Quyết định 31/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  05

  Quyết định 2698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Phòng Quản lý kho lưu trữ chuyên dụng thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ để thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư- Lưu trữ, Sở nội vụ Thành phố Hải Phòng

  06

  Quyết định 2653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  07

  Quyết định 2655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  08

  Quyết định 2644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2023

  09

  Quyết định 2570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  10

  Quyết định 2569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục tên thủ tục hành chính mới thay thế trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  11
  12

  Quyết định 2534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông Vận tải

  13

  Quyết định 2493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án vườn hoa phường Phù Liễn, quận Kiến An

  14

  Quyết định 2492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án vườn hoa phường Nam Sơn, quận Kiến An

  15

  Quyết định 30/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng đến năm 2030

  16

  Quyết định 2390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  17

  Quyết định 26/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hải Phòng

  18

  Quyết định 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước Thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  19

  Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  20