VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HẢI PHÒNG

Có tất cả 322 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 2813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
02

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
03

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
04

Chỉ thị 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
05

Quyết định 2686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực Giao thông Vận tải trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
06

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
07

Công văn 6459/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
08

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
09

Kế hoạch 202/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
10

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
11

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
12

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
13

Quyết định 2375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
14

Công văn 5797/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát tàu ra vào cảng để phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
15

Quyết định 2339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
16

Quyết định 2243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
17

Quyết định 2232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
18

Quyết định 2231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng quy định việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố thông qua điện thoại đường dây nóng

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
19

Công văn 5256/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tạm dừng tiếp nhận công dân từ địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
20

Quyết định 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
Vui lòng đợi