VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HẢI PHÒNG

Có tất cả 200 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
02

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
03

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 2020

Ban hành: 21/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
04

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
05

Công văn 3036/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
06

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 2957/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 22/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
07

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
08

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải phòng về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
09

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai

Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
10

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 10/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
11

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024)

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
12

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định cụ thể về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
13

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
14

Quyết định 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
15

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
16

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
17

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
18

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
19

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
20

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
Vui lòng đợi