VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HẢI PHÒNG

Có tất cả 267 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thành lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào Thành phố bằng đường bộ

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
02

Thông báo 45/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
03

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
04

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2021

Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
05

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định cụ thể một số nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
06

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
07

Quyết định 3943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước Thành phố Hải Phòng năm 2021

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
08

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định quản lý khai thác, bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
09

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
10

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
11

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 1063/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
12

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 36/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
13

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 59/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
14

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
15

Quyết định 3541/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
16

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng tải trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
17

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
18

Kế hoạch 376/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
19

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
20

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
Vui lòng đợi