VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HẢI PHÒNG

Có tất cả 297 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
02

Quyết định 1987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
03

Quyết định 1943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
04

Quyết định 1933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
05

Công văn 4491/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiểm soát chặt chẽ người về từ các địa phương đang có dịch

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
06

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng trong tình hình mới

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
07

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
08

Kế hoạch 150/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp Thành phố Hải phòng giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
09

Công văn 4034/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tiếp tục nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
10

Công điện 02/CĐ-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
11

Công văn 3802/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2021
12

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
13

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Một cửa và Dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
14

Công văn 3175/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
15

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Gót - Cái Viềng, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
16

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
17

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
18

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
19

Thông báo 78/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện trên địa bàn thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 28/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2021
20

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
Vui lòng đợi