VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HẢI PHÒNG

Có tất cả 278 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
02

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
03

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
04

Thông báo 78/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện trên địa bàn thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 28/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2021
05

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
06

Thông báo 73/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện trên địa bàn Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
07

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
08

Thông báo 66/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại buổi kiểm tra Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của thành phố và của huyện An Dương

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
09

Quyết định 524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
10

Công văn 859/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 07/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
11

Thông báo 58/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại cuộc làm việc với một số huyện giáp ranh với tỉnh Hải Dương

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
12

Thông báo 45/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
13

Quyết định 290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thành lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào Thành phố bằng đường bộ

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
14

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
15

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2021

Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
16

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định cụ thể một số nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
17

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
18

Quyết định 3943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước Thành phố Hải Phòng năm 2021

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
19

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định quản lý khai thác, bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
20

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
Vui lòng đợi