VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Có tất cả 416 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng arow
  01

  Công văn 823/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao

  02

  Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2024

  03
  04
  05

  Quyết định 379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng

  06

  Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

  07
  08

  Quyết định 373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

  09

  Quyết định 372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

  10

  Quyết định 355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng

  11

  Quyết định 348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

  12

  Quyết định 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

  13

  Quyết định 344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

  14

  Quyết định 343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng

  15

  Quyết định 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

  16

  Quyết định 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

  17

  Quyết định 304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

  18
  19
  20

  Quyết định 294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng